Hop til indhold

For at nå målet vil ministeriet som samlet koncern:

  • tilvejebringe det optimale, faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på dagtilbuds- og undervisningsområdet
  • i fokuseret dialog med vores omverden og i samarbejde med de relevante parter sikre de bedst mulige rammer for undervisning af børn, unge og voksne
  • i ledelsen tage et fælles ansvar for at nå koncernens mål og sikre helheden i løsning af opgaver på tværs af koncernen
  • udfordre og udvikle chefer og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de politiske visioner og aftaler bliver omsat til målbare resultater.

Værdier

Værdierne i ministeriets koncern er enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.

Ledelsesgrundlag

I Børne- og Undervisningsministeriet kræver vores fælles opgave god ledelse på tværs af ministeriet. Ledelse er højt prioriteret, og der skal være en vedvarende dialog om ledelse.

Departementet, STIL og STUK har hvert et ledelsesgrundlag med en fælles del, der gælder for hele ministeriet, og en del gældende for den enkelte enhed. Den fælles del ligger fast indtil 2023, og den enhedsspecifikke del er dynamisk og vil løbende blive tilpasset opgaverne.

Departementets ledelsesgrundlag (pdf)

STIL's ledelsesgrundlag (pdf)

STUK's ledelsesgrundlag (pdf)

Sidst opdateret: 31. marts 2021