Hop til indhold

For at nå målet vil ministeriet som samlet koncern:

  • tilvejebringe det optimale, faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på undervisningsområdet
  • i fokuseret dialog med vores omverden og i samarbejde med de relevante parter sikre de bedst mulige rammer for undervisning af børn, unge og voksne
  • i ledelsen tage et fælles ansvar for at nå koncernens mål og sikre helheden i løsning af opgaver på tværs af koncernen
  • udfordre og udvikle chefer og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de politiske visioner og aftaler bliver omsat til målbare resultater.

Værdier

Værdierne i ministeriets koncern er enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.

Sidst opdateret: 29. januar 2020