Hop til indhold

For at leve op til øget åbenhed i den offentlige sektor, har ministeriet derfor fastsat nogle retningslinjer for den information, vi tilbyder. Retningslinjerne trådte i kraft den 1. januar 2014 og gælder for følgende hjemmesider:

  • www.uvm.dk, ministeriets hjemmeside
  • www.stukuvm.dk, Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside
  • www.stil.dk, Styrelsen for It og Lærings hjemmeside.

Retningslinjer

På ministeriets og styrelsernes hjemmesider finder du informationer om:

  • Vores arbejdsområder
  • Aktuelle nyheder om vores arbejdsområder, herunder generelle redegørelser, rapporter, analyser og statistik
  • Henvisninger til Retsinformation til lovgivning på ministeriets område
  • Henvisninger til andre myndigheder og hjemmesider med information om uddannelsesområdet, der kan være relevante for borgerne
  • Information om vores organisation, mål, værdier og handlingsplan
  • Kontaktinformation
  • Årsrapporter.

Hjemmesiderne opdateres løbende, så de opfylder borgernes behov for information.

Hvorfor oplyser vi om retningslinjer for aktiv information?

Ifølge offentlighedslovens § 17 har vi pligt til at informere om vores virksomhed på vores hjemmesider.

Sidst opdateret: 17. oktober 2022