Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesider skal tilbyde aktuel, lettilgængelig og korrekt information om både myndighederne selv og uddannelsesområdet generelt.

Retningslinjer

På ministeriets og styrelsernes hjemmesider finder du informationer om:

  • Ministeriets arbejdsområder
  • Aktuelle nyheder fra ministeriet, herunder generelle redegørelser, rapporter, analyser og statistik
  • Henvisninger til lovgivning på ministeriets område
  • Henvisninger til andre myndigheder og hjemmesider med information om børne- og undervisningsområdet, der kan være relevante for borgerne
  • Information om ministeriets organisering, mål og værdier.
  • Kontaktinformation
  • Årsrapporter

Hjemmesiderne opdateres løbende, så de opfylder borgernes behov for information.

Omfattede hjemmesider

Retningslinjerne trådte i kraft den 1. januar 2014 og gælder for følgende hjemmesider:

  • www.uvm.dk, ministeriets hjemmeside
  • www.stukuvm.dk, Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside
  • www.stil.dk, Styrelsen for it og lærings hjemmeside

Hvorfor oplyser vi om retningslinjer for aktiv information?

Ifølge offentlighedslovens § 17 har vi pligt til at informere om vores virksomhed på vores hjemmesider.

Sidst opdateret: 21. marts 2023