Hop til indhold

I ministeriet har vi stor tiltro til vores kontorelever. Derfor kan du også forvente at blive tildelt et stort ansvar og løse opgaver, der er med til at gøre en forskel på undervisningsområdet. En kontoruddannelse i ministeriet er derfor et godt springbræt til en fremtidig karriere.  

Alsidige arbejdsopgaver

I ministeriet vil du opleve et alsidigt uddannelsesforløb, hvor du rokerer mellem fire forskellige praktiksteder i ministeriets departement og to styrelser. I hvert praktiksted, vil du være tilknyttet en vejleder, der er med til at sikre, at du kommer godt igennem dit forløb i kontoret. Vejlederen målretter dit praktikforløb ud fra en sund kombination af dine interesser og aktuelle arbejdsopgaver i kontoret. Dine arbejdsopgaver kan fx være:

  • Sagsbehandling
  • Kontakt til borgere og institutioner
  • Projektarbejde
  • Økonomi og regnskab
  • HR og personaleadministration

Veltilrettelagt introforløb

Vi finder det essentielt, at nye medarbejdere får den bedst mulige start på deres karriere i ministeriet. Derfor sætter vi en stor ære i at udarbejde veltilrettelagte introduktionsforløb, der sikrer, at du som ny medarbejder hurtigst muligt bliver sat ind i dine arbejdsområder og – opgaver og bliver introduceret for de faglige og sociale aktiviteter, der finder sted i ministeriet. Inden din ansættelse bliver du inviteret til en introduktionsdag sammen med de øvrige nye kontorelever, hvor I får en rundvisning, så I kan se, hvordan jeres kommende arbejdsplads ser ud, og får mulighed for at hilse på jeres kommende elevvejledere. Du bliver naturligvis også inviteret med til de øvrige fælles og tværgående introduktionsaktiviteter for alle nye medarbejdere i ministeriet.

Tværgående netværk

I ministeriet har vi et netværk for kontorelever, studenter og praktikanter. Formålet med netværket er at skabe et godt fagligt og socialt miljø mellem vores medarbejdere, der er under studie. Herudover bliver du en del af et dedikeret kontorelevnetværk, der mødes cirka 1 gang om måneden, hvor du har mulighed for at sparre med både de øvrige nye og erfarne kontorelever om alt fra arbejdsopgaver til skoleophold.

Skoleforløb

Den teoretiske del af din uddannelse som kontorelev består af 15 ugers skoleophold fordelt over dine 2 års elevtid. Et af skoleopholdene indeholder en erhvervsrettet studietur til Bruxelles, hvor man blandt andet besøger udvalgte EU-institutioner. Sidste skoleophold afsluttes med en fagprøve du skal aflevere som afslutning på din uddannelse. Du veksler mellem praktik i ministeriet og skoleophold på Niels Brock i København. Skoleopholdene følger du med dine medelever fra ministeriet og andre elever med speciale inden for offentlig administration. Der er derfor mulighed for løbende sparring med andre kontorelever. Du vil blive undervist i områder som kommunikation, lovgivning, politik, økonomi, organisation og samarbejde. 

Evaluering

For at sikre kvaliteten af din uddannelse vil der typisk være 3 evalueringssamtaler med din elev- og/eller uddannelsesansvarlig i de afdelinger du kommer. Der er 3 slags evalueringer:

Startevaluering:

Her afklarer begge parter, om man er enige om formålet med praktikforløbet. Her laves også en forventningsafstemning.

Midtvejsevaluering:

Her deltager du og din elev- og/eller oplæringsansvarlig og gennemgår din uddannelsesplan samt følger op på, hvad der mangler, samt hvilke forbedringer, der skal ske i det videre forløb m.m.

Slutevaluering:

Her deltager du og din elev- og/eller uddannelsesansvarlig og gennemgår din uddannelsesplan og sætter krydser ud fra det niveau, du nåede opgaven på. Der bliver ligeledes skrevet en udtalelse.

Formålet med samtalerne er, at begge parter bliver enige om det videre forløb. Her har du også mulighed til at fortælle hvordan du trives og hvilke ændringer du eventuelt ønsker. Der bliver også klarlagt, hvor langt du er i forhold til din uddannelsesplan, hvilke niveau du er på og hvad der skal fokuseres på fremadrettet. 

Om os

Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø midt i København med dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har frugt- og kantineordning samt massage og en aktiv personaleforening, der arrangerer forskellige aktiviteter.

Undervisning og uddannelse har en stor betydning for både den enkelte og for samfundet, og vores arbejde med at skabe fagligt stærke dagtilbud fra skolestart og uddannelser til alle, gør en forskel. Blandt andet derfor er Børne- og Undervisningsministeriet en spændende arbejdsplads med mange faglige udfordringer.

Vores arbejde tager udgangspunkt i koncernens værdier: Enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.

 

Sidst opdateret: 17. oktober 2022