Hop til indhold

Embedsmænd i centraladministrationen skal professionelt og loyalt rådgive og bistå regeringen og dens ministre inden for lovgivningens rammer. For at løse denne opgave må en embedsmændene have en række kompetencer, som kan sikre rådgivning og bistand af høj kvalitet.

Det drejer sig blandt andet om faglig indsigt, evne til at formulere sig, samfundsinteresse, forståelse for politiske beslutningsprocesser og politisk kommunikation, evne til at tænke nyt og kreativt, solid dømmekraft og evne til at yde rådgivning, der omfatter med- og modspil.

En embedsmand skal også overholde en række pligter, som blandt andet følger af grundlæggende retlige normer i vores statsforvaltning. Syv af disse pligter er formuleret i et kodeks under overskrifterne:

1. Lovlighed

Embedsmænd skal altid handle inde for gældende ret. De må ikke handle i strid med grundloven eller lovgivningen i øvrigt, herunder gældende EU-ret.

2. Sandhed

Embedsmænd skal leve op til sandhedspligten. De må ikke medvirke til, at ministeren til Folketinget videregiver oplysninger, som er urigtige eller vildledende, eller at der forties væsentlige oplysninger til Folketinget. Og de må ikke selv videregive – eller medvirke til, at ministeren i øvrigt videregiver – oplysninger, som er urigtige eller i sammenhængen er vildledende.

3. Faglighed

Embedsmænd skal handle inden for rammerne af almindelig faglighed. Det gælder navnlig i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag, udtalelser og skriftlige materiale til Folketinget, pressen og offentligheden, der fremstår som udtryk for faglige vurderinger.

4. Udvikling og samarbejde

Embedsmænd skal løbende bestræbe sig på at forbedre deres rådgivning og bistand til ministeren. De skal i deres bestræbelser på at opnå de bedste resultater følge udviklingen på deres område, have fokus på, om kvalitet og effektivitet kan forbedres på deres ansvarsområde, være åbne og lydhøre over for omverdenen og samarbejde med andre.

5. Ansvar og ledelse

Embedsmænd skal aktivt medvirke til at realisere de opgaver, strategier og mål, som ministeren og den administrative ledelse har fastlagt. Og de skal inden for lovgivningens rammer efterleve de instruktioner, som de modtager fra overordnede i overensstemmelse med ansvarsfordelingen i deres organisation.

6. Åbenhed om fejl

Ledelsen skal sikre en kultur, hvor fejl bliver håndteret hurtigst muligt, og man lærer af fejl.

7. Partipolitisk neutralitet

Embedsmænd skal i deres arbejde være partipolitisk neutrale, så de kan fungere som troværdige embedsmænd for skiftende regeringer. Embedsmænd må ikke yde rådgivning og bistand til rent partipolitiske formål.

Sidst opdateret: 17. oktober 2022