Hop til indhold

Kombineret Ungdomsuddannelse er nedlagt

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er fra den 1. august 2019 blevet en del af Forberedende grunduddannelse (FGU). Det er derfor ikke længere muligt at søge om optagelse på KUU. Elever, som startede KUU før den 1. august 2019, er fortsat omfattet af reglerne om KUU, indtil uddannelsen er færdig.

Kombineret Ungdomsuddannelse er en toårig ungdomsuddannelse, der sigter mod, at du kommer i arbejde efterfølgende. Den kan også give mulighed for eller motivere til videre uddannelse - primært erhvervsuddannelse.

Målet er, at uddannelsen skal udvikle unges:

  • kompetencer til at varetage et ufaglært job på et kvalificeret grundlag
  • kompetence til fortsat uddannelse
  • forståelse for at indgå på arbejdsmarkedet, for eksempel mødetid, samarbejde og omgangstone
  • personlige kompetencer, for eksempel styrke selvtillid og evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Faglige kompetencer

Ud over almene kompetencer opnår du også en række faglige kompetencer, der efterspørges på det lokale arbejdsmarked, og som kvalificerer dig til at varetage et ufaglært arbejde på et kvalificeret grundlag. For eksempel uddannelse inden for turisme i de områder, hvor mange ufaglærte jobs er i denne sektor.

Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder

Uddannelsen tilbydes i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner, der også samarbejder med lokale virksomheder om erhvervstræning – en form for praktik.

Under uddannelsen er du tilknyttet en kontaktperson.

SU under uddannelsen

Kombineret Ungdomsuddannelse er SU-berettigende på samme vilkår som de øvrige ungdomsuddannelser.

 

Sidst opdateret: 1. april 2020