Hop til indhold

Kombineret Ungdomsuddannelse er nedlagt

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er fra den 1. august 2019 blevet en del af Forberedende grunduddannelse (FGU). Det er derfor ikke længere muligt at søge om optagelse på KUU. Elever, som startede KUU før den 1. august 2019, er fortsat omfattet af reglerne om KUU, indtil uddannelsen er færdig.

UU vurderer, om du tilhører målgruppen

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din bopælskommune, der afgør, om du kan komme ind på uddannelsen.

UU laver en målgruppevurdering for at sikre, at tilbuddet reserveres unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, for eksempel en erhvervsuddannelse.

Unge kan for eksempel målgruppevurderes til kombineret ungdomsuddannelse i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen i 10. klasse. Også unge, der er faldet fra en anden ungdomsuddannelse eller har været ude af uddannelsessystemet efter 9. eller 10. klasse, kan målgruppevurderes til uddannelsen.

Ordinær ungdomsuddannelse hvis muligt

Unge, der er i tvivl om eller uafklarede i forhold til, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge, men som har de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, er ikke i målgruppen for kombineret ungdomsuddannelse.

Disse unge skal optages på en ordinær ungdomsuddannelse.

Sidst opdateret: 4. februar 2020