Hop til indhold

Kombineret Ungdomsuddannelse er nedlagt

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er fra den 1. august 2019 blevet en del af Forberedende grunduddannelse (FGU). Det er derfor ikke længere muligt at søge om optagelse på KUU. Elever, som startede KUU før den 1. august 2019, er fortsat omfattet af reglerne om KUU, indtil uddannelsen er færdig.

Love og bekendtgørelser findes på retsinformation.dk. På retsinformation.dk vil der for hver lov være tilknyttet et link til højre på siden, hvor du kan finde bekendtgørelser, cirkulærer m.v. til den pågældende lov eller lovbekendtgørelse.

En bekendtgørelse er administrativt fastsatte regler, der nærmere udmønter de bestemmelser i en lov, som den henviser til.

Sidst opdateret: 12. februar 2020