Hop til indhold

Kombineret Ungdomsuddannelse er nedlagt

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er fra den 1. august 2019 blevet en del af Forberedende grunduddannelse (FGU). Det er derfor ikke længere muligt at søge om optagelse på KUU. Elever, som startede KUU før den 1. august 2019, er fortsat omfattet af reglerne om KUU, indtil uddannelsen er færdig.

Kombineret Ungdomsuddannelse har en varighed på maksimalt to år og er opdelt i fire forløb af et halvt års varighed.

Uddannelsens elementer

Uddannelsen består af:

 • værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres
 • erhvervstræning i en virksomhed
 • almene fag (eksempelvis dansk og matematik)
 • erhvervstemaer.

Fag

Uddannelsen tilrettelægges inden for bestemte fag, der er rettet mod erhvervsmuligheder:

 • Mad & sundhed
 • Kommunikation & medier
 • Service & transport
 • Innovation & produktudvikling
 • Byg & bolig
 • Motor & mekanik
 • Turisme, kultur & fritid
 • Miljø og genbrug
 • Børn, unge og ældre
 • Handel og kundeservice
 • Jordbrug, skovbrug og fiskeri
 • Der kan være andre og flere erhvervstemaer.

Erhvervstræning, ikke lønnet praktik

Kombineret Ungdomsuddannelse er ikke en vekseluddannelse. Det betyder, at der ikke indgår lønnet praktik med uddannelses- eller praktikaftale i uddannelsen. I stedet vil erhvervstræning gradvist fylde mere, jo længere frem i uddannelsen, man kommer.

Sidst opdateret: 12. februar 2020