UNESCO blev oprettet den 16. november 1945. Fra starten var der 20 medlemslande, og Danmark var ét af dem. I dag er der 193 medlemslande og 11 associerede medlemslande, heriblandt Færøerne. UNESCO arbejder for samarbejde mellem nationer inden for uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information.

Starten på UNESCO

I 1942 mødtes en række europæiske regeringer til konferencen Conference of Allied Ministers of Education. Her søgte regeringerne at finde løsninger til, hvordan deres uddannelsessystemer skulle genopbygges, når der igen blev fred i Europa. Projektet fik tilslutning, og gruppen stillede et forslag om oprettelsen af en organisation for uddannelse og kultur. I 1945 blev det til realitet, da 44 landerepræsentanter mødtes til en konference i London og besluttede at grundlægge UNESCO.

Visionen for UNESCO er at understøtte vedvarende fred i verden baseret på intellektuel og moralsk solidaritet mellem mennesker. Konstitutionen proklamerer derfor: ”Da krige begynder i mænd og kvinders sind er det i mænd og kvinders sind, at forsvaret for fred må opbygges.”

UNESCO i dag

UNESCO er i dag et af FN’s 15 specialiserede organer. UNESCO er et forum for udveksling af ideer og viden, og organisationen iværksætter også praktiske samarbejdsprojekter.

UNESCO har hovedkvarter i Paris og administreres af to styrende organer: Generalkonferencen og Styrelsesrådet.

Generalkonferencen består af repræsentanter fra alle UNESCO’s medlemslande, og dens opgaver er at:

  • fastlægge retningslinjer for UNESCO’s arbejde og konkrete initiativer
  • fastlægge budgettet
  • vælge medlemmer til styrelsesrådet
  • udpege en generaldirektør hvert 4. år.

Styrelsesrådet består af 58 medlemslande og varetager styringen af UNESCO og udførelsen af de programaktiviteter, der er vedtaget på Generalkonferencen.

UNESCO's nationalkommissioner

Ifølge UNESCO’s forfatning bør medlemslande etablere nationalkommissioner, som skal danne bro mellem UNESCO og medlemslandet. Den danske UNESCO-nationalkommission skal stimulere interessen for UNESCO’s værdier og målsætninger, være med til at skabe debat, sætte fokus på vigtige dagsordner og bidrage til den demokratiske dialog i Danmark. Derudover rådgiver nationalkommissionen den danske regering i UNESCO-spørgsmål og virker som bindeled mellem regering og civilsamfund inden for UNESCO’s arbejdsområder.

Nationalkommissionen består af medlemmer fra universiteter, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og ngo’er inden for UNESCO’s kerneområder.

Sidst opdateret: 10. januar 2020