UNESCO er dén globale FN-organisation, der fastlægger internationale værdinormer og standarder, som kan fungere som et fælles kompas. UNESCO bruger konventioner, rekommandationer og deklarationer til fastlægge internationale værdinormer og standarder og til at binde medlemsstaterne til at følge de principper, man enes om. Det kaldes også standardsættende instrumenter.

Konventioner 

Internationale konventioner definerer juridisk bindende regler, som stater kan forpligte sig til at følge ved at ratificere, acceptere eller tiltræde konventionen.

Rekommandationer

Rekommandationer formulerer principper og normer for reguleringen af forskellige forhold. Rekommandationer er ikke juridisk bindende, men opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af de formulerede normer og integrere dem i national lovgivning.

Deklarationer 

Deklarationer er endnu en måde, hvorpå UNESCO definerer internationale normer og universelle principper, som medlemsstaterne ønsker størst mulig opbakning til. Der er ingen juridisk forskel på rekommandationer og deklarationer, men deklarationer anses som mere formelle end rekommandationer. I praksis bruges deklarationer kun sjældent: ved forhold, der tildeles afgørende og vedvarende betydning. FN’s Verdenserklæring om menneskerettighederne (1948) er det bedst kendte eksempel på en deklaration. 

Sidst opdateret: 10. januar 2020