UNESCO i Danmark arbejder for, at kerneværdier som uddannelse til alle, ytringsfrihed, demokrati, beskyttelse af kulturarv og ligestilling former alles liv og hverdag. FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en naturlig og integreret del af UNESCO's arbejde og vision.

Nye former for kulturel og politisk intolerance, afvisning af videnskabelige fakta og stigende trusler mod ytringsfriheden skaber ufred og utålelige forhold for mennesker over hele verden. UNESCO er dén globale FN-organisation, der fastlægger internationale værdinormer og standarder, som kan fungere som et fælles kompas. Vi tror på, at det, vi kan i Danmark, er værd at dele med andre - og at vi i Danmark har meget at lære af resten af verden. Der er brug for UNESCO i Danmark og Danmark i UNESCO.

UNESCO er overalt i Danmark: verdensarvssteder, lærende byer, geoparker, biosfæreområder samt verdensmålsskoler og meget mere. UNESCO skaber stolthed, partnerskaber, lokalt engagement og værdi for kommuner, lokalsamfund, skoler, forskningsmiljøer og virksomheder.

Mange flere skal kende til de muligheder og værktøjer, der er at hente i UNESCO. UNESCO i Danmark vil vise UNESCO’s relevans, og vi knytter stærke partnerskaber inden for de områder, UNESCO arbejder med og samler alle partnerne i én stor UNESCO-familie. Vil du også være med?

Sidst opdateret: 10. januar 2020