Fem strategiske indsatser udgør ryggraden i den strategi, som den danske UNESCO-nationalkommission har besluttet for 2019-2022.

  1. Partnerskaber for fremtiden
  2. God uddannelse og globalt medborgerskab
  3. Ytringsfrihed og viden skaber demokrati
  4. Verdensarv og lokalsamfund i udvikling
  5. Ligestilling og inklusion går på tværs

Samarbejde og partnerskaber

Vi kan være til stede med en større kraft og påvirke udviklingen ved at spille sammen med dem, som vi deler værdier med. Derfor søger nationalkommissionen partnerskaber med både civilsamfundsorganisationer, den private sektor, fonde, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner og statslige institutioner. En vigtig dimension i alle former for samarbejde og partnerskaber er et fokus på at styrke ligestilling og sikre de unges stemme.

Nationalkommissionen vil desuden understøtte, at de mange UNESCO-aktører i Danmark får mulighed for at udveksle erfaringer, vidensdele, samskabe og koordinere på tværs.

 

Sidst opdateret: 10. januar 2020