De nordiske lande har en lang tradition for et tillidsbaseret samarbejde, der bygger på landenes fælles historiske, kulturelle og geografiske baggrund. Vores samfund er bygget på de samme grundlæggende værdier såsom demokrati, menneskerettigheder og bæredygtighed. De nordiske lande arbejder tæt sammen om UNESCO-spørgsmål, og sammen kan vi være til stede med en større kraft og påvirke udviklingen. Fra dansk side vil vi se nærmere på potentialet i et endnu tættere nordisk samarbejde.

Rigsfællesskabet

Kongeriget Danmark udgøres af Danmark, Færøerne og Grønland og betegnes også som rigsfællesskabet. Færøerne har egen UNESCO-nationalkommission, og Grønland har en plads i Den danske UNESCO-nationalkommission. Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for det danske rigsfællesskabs arbejde med verdensarv og dermed også for den grønlandske verdensarv: Kujataa nordbo- og inuitlandbrug ved randen af indlandsisen, jagtområdet Aasivissuit-Nipisat og Ilulissat Isfjord.

 

Sidst opdateret: 10. januar 2020