Den danske UNESCO-nationalkommission skal stimulere interessen for UNESCO’s værdier og målsætninger, være med til at skabe debat, sætte fokus på vigtige dagsordner og bidrage til den demokratiske dialog i Danmark. Derudover rådgiver nationalkommissionen den danske regering i UNESCO-spørgsmål og virker som bindeled mellem regering og civilsamfund inden for UNESCO’s arbejdsområder. 

Medlemmer af Den danske UNESCO-nationalkommission

Nationalkommissionen består af medlemmer fra universiteter, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og ngo’er inden for UNESCO’s kerneområder. Nationalkommissionen ledes af en formand og et forretningsudvalg. Nationalkommissionen sekretariatsbetjenes af UNESCO-sekretariatet

Bo Manderup-Jensen, formand

Bo Manderup-Jensen

Bo Manderup-Jensen har siden 1. august 2016 været formand for Den danske UNESCO-nationalkommission.

Bo er medlem af Vordingborg kommunalbestyrelse og direktør for EU Consult International, der yder rådgivning til private og offentlige virksomheder om EU. Han er også formand for Danmarks Liberale Demokrati Program (DLDP), der yder støtte til kapacitetsopbygningen af politiske partier i udviklingslandene. Derudover er Bo forhenværende kabinetschef og direktør for Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen.

Bo er født i 1956 og uddannet cand.merc. fra CBS i 1981.

Mogens Blicher Bjerregård, næstformand

Mogens Blicher Bjerregård

Mogens Blicher Bjerregård har siden 1. august 2016 været næstformand for Den danske UNESCO-nationalkommission. Mogens er desuden repræsentant for kommunikations- og informationsområdet. Mogens er medlem af forretningsudvalget.

Mogens er freelance journalist og var fra 1999 til 2015 formand for Dansk Journalistforbund. Siden 2013 har han været formand for European Federation of Journalists (det europæiske journalistforbund). Mogens har desuden haft forskellige tillidsposter, eksempelvis som bestyrelsesmedlem for Danmarks Journalisthøjskole, Akademikernes Centralorganisation og Copydan.

Mogens er særligt optaget af det internationale arbejde med pressefrihed, ophavsret og journalisters sikkerhed.

Mogens er født i 1957 og uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus i 1984.

Katja Holm

Katja Holm

Katja Holm har siden 1. august 2016 været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission som repræsentant for kunst- og kulturområdet. Katja repræsenterer Danmark i komiteen for UNESCO’s konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed. Her kæmper Katja for kunstnerisk ytringsfrihed og vilkår på globalt plan.

Katja er skuespiller og har spillet på blandt andet Århus Teater, Nørrebros Teater, Får302, Aalborg Teater, Odense Teater, Corona La Balance, Bådteatret og Svalegangen. På tv har hun blandt andet medvirket i P.I.S, Ørnen, Arvingerne, Broen 3 samt Barda på DR1. På film har hun medvirket i Max Pinlig 2.

Hun modtog i 2002 en Reumert for bedste kabaret for musikforestillingen Osvald – lige henne om hjørnet. Katja Holm er optaget i Kraks Blå Bog 2014 og sidder i bestyrelsen for Ove Sprogøe Prisen.
Hun har desuden været vicepræsident for den internationale sammenslutning af skuespillerforbund, FIA, siden 2016.

Katja Holm er født i 1974 og uddannet fra skuespillerskolen ved Århus Teater i 1997. 

Mille Gabriel

Mille Gabriel

Mille Gabriel har siden 1. august 2016 været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission som repræsentant for kunst- og kulturområdet.

Mille er siden 2011 seniorforsker og museumsinspektør med ansvar for de nord- og sydamerikanske samlinger på Nationalmuseet, Nyere Tid & Verdens Kulturer. Som museumsinspektør står Mille bag udstillinger som ’Powwow – We Dance, We’re Alive’ (2012-13), ’Web of the Spider Woman – Rugs from Navajo Nation’ (2014) og ’Stemmer fra kolonierne’ (2017). Fra 2009-2017 var Mille medlem af bestyrelsen i ICOM Danmark (International Council of Museums).

Milles forskningsinteresser omfatter indfødte folk, kulturelle rettigheder, repatriering af kulturarv og museumsetnografi.

Mille er født i 1973 og har en ph.d.-grad i antropologi fra 2011 samt en kandidatgrad i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet fra 2002.

Jesper Højbjerg

Jesper Højbjerg

Jesper Højbjerg har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2011 som repræsentant for kommunikations- og informationsområdet.

Jesper har siden 2001 været administrerende direktør for organisationen International Media Support (IMS), der arbejder med at støtte lokale medier i lande, der er ramt af væbnet konflikt, menneskelig usikkerhed og politiske transitioner.

Jesper har tidligere været Associate Expert på et UNESCO-kontor i Namibia. Her var han i årene 1993-1996 blandt andet med til at etablere MISA (Media Institute of Southern Africa), som har været en stærk forkæmper for pressefrihed i det sydlige Afrika. Herefter blev han ansat som direktør for UNESCO’s filmskole Harare i Zimbabwe og har desuden arbejdet som mediekonsulent for konsulentfirmaet Carl Bro og som selvstændig konsulent.

Jesper er født i 1952, er uddannet antropolog og har derudover en diplomuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole.

Trine Bendix Knudsen

Trine Bendix Knudsen

Trine Bendix Knudsen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2012 som repræsentant for uddannelsesområdet. Hun er medlem af styregruppen for netværket af de danske UNESCO Verdensmålsskoler.

Trine er sekretariatsleder for Dansk Folkeoplysnings Samråd siden 2010. Inden da arbejdede hun som chefkonsulent i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Derudover har hun haft ansættelser i blandt andet Udviklingscenter for Folkeoplysning og Voksenundervisning, Danmarks Turistråd, Erhvervsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Trine har været aktiv i Socialistisk Folkeparti, hvor hun i en lang årrække havde tillidsposter i den lokale partiforening og i faglige partiudvalg samt i Socialistisk Folkeoplysningsforbund (SFOF). Fra 2002 til 2006 sad hun i hovedbestyrelsen og var næstformand for partiet fra 2004-2005.

Trine er født i 1967 og er uddannet cand.scient.adm. fra RUC i 1996 og afsluttede i 2014 en diplomuddannelse i ledelse.

Helle Gudmandsen

Helle Gudmandsen

Helle Gudmandsen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2014 som repræsentant for uddannelsesområdet. Helle er medlem af forretningsudvalget. 

Helle er afdelingsleder for uddannelse og ungdom ved Red Barnet. Inden denne stilling var hun leder af organisationen Ungdomsbyen, som udvikler unges forståelse for demokrati, menneskerettigheder og økonomi, og som også er national koordinator for UNESCO’s Verdensmålsskoler. Helle har tidligere arbejdet for Oxfam IBIS, hvor hun i otte år var kampagneleder for programmet Hele Verden i Skole. Før dette har hun tilbragt fem år i det sydlige Afrika, udsendt af IBIS.

Helle er født i 1962 og er uddannet folkeskolelærer i 1986 og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse ved CBS i 1998.

Marie Louise Bech Nosch

Marie Louise Bech Nosch

Marie-Louise Bech Nosch har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2014 som repræsentant for videnskabsområdet.

Fra 2005 har Marie-Louise været professor og leder af Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet, et center under Danmarks Grundforskningsfond.

Marie-Louise er bestyrelsesmedlem af Velux Fonden og har derudover bestredet forskellige tillidsposter, eksempelvis som næstformand for Danmarks Forskningspolitiske Råd (2012-2014) og medlem af Internationale Expertenkommission Exzellenzinitiative, udnævnt af den tyske minister for forskning (2014-2016).

Marie-Louise har skrevet adskillige videnskabelige artikler om bronzealdersamfund og tekstilproduktion. I 2009 modtog hun videnskabsministerens EliteForsk-pris, i 2008 modtog hun Dansk Magisterforenings forskningspris for grænseoverskridende forskning, og samme år modtog hun Einar Hansens Forskningspris for fremragende humanistisk forskning. I 2013 blev hun af Alexander von Humboldt-Stiftung tildelt den prestigefyldte Annelise Meier-forskningspris. I 2019 fik Marie-Louise overrakt Dronning Margrethe II's Videnskabspris.

Marie- Louise er født i 1970, uddannet cand.mag. i historie fra Københavns Universitet i 1996, og i 2000 fik hun en ph.d.-grad fra Salzburg Universitet.

Michel Steen-Hansen

Michel Steen-Hansen

Michel Steen-Hansen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2014 som repræsentant for kommunikations- og informationsområdet. Michel er direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Michel har været leder af Midtsjællandske Lokalhistorisk Arkiv i Ringsted. Herefter blev han ansat som biblioteksleder for Ringsted Bibliotek i 2002. Han fortsatte som bibliotekschef i Slagelse Kommune i 2004, og i 2008 blev han udpeget som direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Michel har tidligere været folketingskandidat og byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Ringsted Kommune.

Han er født i 1968 og har en samfundsvidenskabelig basisuddannelse fra RUC fra 1989, hvorfra han også er cand.scient.soc. i historie og geografi i 1996.

Laust Joen Jakobsen

Laust Joen Jakobsen

Laust Joen Jakobsen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2014 som repræsentant for uddannelsesområdet. Laust er formand for styregruppen for netværket af de danske UNESCO Verdensmålsskoler.

Laust er rådgivende konsulent for Professionshøjskolen UCC, som han var rektor for fra 2007 til 2018. Han har tidligere været formand for Danske Professionshøjskoler.

Laust har tidligere været vicedirektør for børn-, unge- fritidsområdet samt viceskoledirektør på skole- og fritidsområdet og skoleinspektør på Ordrup Skole i Gentofte Kommune. Fra 1996 til 2002 var han rektor på Blågård Seminarium og fra 2002 til 2007 rektor for CVU Stork, hvor institutionen fusionerede, og den nye institution UCC blev grundlagt.

I maj 2018 blev Laust valgt som bestyrelsesformand for undervisningsinstitutionen Campus Bornholm.

Laust er født i 1951, er uddannet lærer og har en master i offentlig administration.

Anne Mette Rahbæk

Anne Mette Rahbæk

Anne Mette Rahbæk har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2018 som repræsentant for kunst- og kulturområdet. Hun er medlem af forretningsudvalget. 

Anne Mette er udviklingschef i Realdania By & Byg siden 2017 og har tidligere besat stillingen som direktør for det daværende Kulturarvsstyrelsen samt Kulturstyrelsen.

Anne Mette har gennem tiden besat en række bestyrelses- og udvalgsposter, herunder næstformand for Filmværkstedet København samt medlem af bestyrelsen for Dansk-Færøsk Kulturfond.

Anne Mette er særligt optaget af UNESCO, verdensarvsarbejdet, beskyttelse af kulturarv og kunstnerisk ytringsfrihed og har desuden været national contact point for World Heritage Center og næstformand i UNESCO Kategori 2 centeret Nordic World Heritage Foundation.

Hun er født i 1969, er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 1997 og har siden taget en master of management development fra CBS i 2005. 

Anja C. Andersen

Anja C. Andersen

Anja C. Andersen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2018 som repræsentant for videnskabsområdet.

Anja er Danmarks første professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknologi ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Anja forsker i stjernestøv.

Anja var i perioden 2000-2002 post.doc ved henholdsvis Uppsala Universitet og Københavns Universitet. Fra 2002-2005 var hun fellow ved Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDI-TA). I perioden 2005-2017 var hun lektor ved Dark Cosmology Center, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

Anja har haft og har en lang række poster i bestyrelser, udvalg mv. Blandt andet som medlem af Københavns Universitets bestyrelse, formand for Folkeuniversitetet Københavns Styrelse, medlem af European Astronomical Society, bestyrelsesmedlem af Wiet-Knudsens Fond, medlem af ATV’s komité vedrørende teknik og naturvidenskab i uddannelsessystemet og formand for Svend Bergsøes Fond. Fra 2010 har hun været udpeget til Danmarks Nationale Rumforskningsudvalg og siden 2007 været medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Hun var formand for den nationale ekspertgruppe, som i 2019 har udarbejdet Naturvidenskabens ABC.

I 2016 fik Anja overrakt H.C. Ørsted Medaljen i sølv af Selskabet for Naturlærens Udbredelse. 

Anja er født i 1965, er uddannet cand.scient. i fysik/astronomi fra Københavns Universitet i 1995 og fik i 1999 en ph.d. i astrofysik – også fra Københavns Universitet

Mona Savran

 

Mona Savran har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden september 2019 som repræsentant for ligestilling. Hun er styrelsesmedlem i Kvinderådet.

Mona Savran arbejder som læge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, hvor hun er i gang med sin speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik. Hun arbejder aktivt for at sætte ligestilling og kvinders rettigheder på dagsordenen. I kraft af sit virke som læge er hun særligt optaget af kvinders sundhed herunder bekæmpelse af kvindelig omskæring nationalt og internationalt.

Hun er desuden formand for Danske Kvindelige Lægers Forening, som gennem oplysning og uddannelse arbejder for forbedring af kvinders sundhed. Derudover støtter foreningen udenlandske læger i Danmark med mentorordning.  

Mona Savran er født i 1989 og er uddannet læge i 2016 fra Københavns Universitet.

Frederikke Veirum Høgsgaard

Frederikke Veirum Høgsgaard

Frederikke Veirum Høgsgaard har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2018 som repræsentant for ungdom. Hun er medlem af forretningsudvalget.

Frederikke har siden 2016 været en del af Danske Studerende Fællesråds Internationale Udvalg.

Hun blev i sommeren 2018 bachelor i Internationale Studier på RUC og er fortsat studierne på RUC med kandidaten International Development Studies and Global Studies. I sit faglige arbejde på studiet har hun haft fokus på unge og sociale bevægelser som en måde at skabe social forandring i særligt det sydøstlige Afrika. Dette arbejde har blandt andet inkluderet to ugers feltarbejde i Zambia i samarbejde med ActionAids Global Platform samt tre ugers feltarbejde på Lesbos som frivillig under flygtningekrisen.

Hun har derudover arbejdet frivilligt på RUC, hvor hun blandt andet har været bestyrelsesmedlem ved Studenterrådet fra 2016-2018 og medlem af forretningsudvalget ved Studenterrådet i 2016. Frederikke har desuden været studievejleder på Institut for Samfund og Erhverv på RUC i 2017, haft projektansættelse hos Folkekirkens Nødhjælp i 2012 og fundraiser for Amnesty International i 2011.

Frederikke er født i 1992.

Harald Gade Andersen

Harald Gade Andersen

Harald Gade Andersen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2018 som repræsentant for ungdom. Han blev i 2016 valgt til Danske Studerendes Fællesråds Landsforum for perioden 2016 og 2018.

Harald læser fysik på Københavns Universitet. I 2015 fik han ansvaret for at organisere de studerende til valget til Ingeniørforeningens Repræsentantskab i 2016 og blev derfor valgt som de studerendes repræsentant i Ingeniørforeningen IDAs hovedbestyrelse for 2016-2019. På den baggrund blev han i maj 2017 udpeget som talsperson for studerende i Ingeniørforeningen, IDA, for resten af sin valgperiode.

Derudover har Harald siddet i bestyrelsen for studenterorganisationen Polyteknisk Forening, som repræsenterer studerende på DTU. Her var han studenterpolitisk koordinator og havde det primære ansvar for at foreningens politiske arbejde.

Harald er født i 1993.

Tilforordnede til Den danske UNESCO-nationalkommission

De ministerier, som er involveret i UNESCO-arbejdet, er repræsenterede i nationalkommissionen for at sikre en god koordinering af Danmarks medlemskab af UNESCO.

  • Jørgen Sørensen, Chefkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet
    Telefon: 7231 9001, e-mail: jso@ufm.dk
  • Kresten Lune Nielsen, Fuldmægtig, Kulturministeriet 
    Telefon: 4139 3921, e-mail: kln@kum.dk
  • Udenrigsministeriet - pt. vakant
  • Steffen M. Olsen, Chefkonsulent, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet/DMI
    Telefon: 3915 7217, e-mail: smo@dmi.dk  

 

Protektor for UNESCO i Danmark

H.K.H. Prinsesse Marie er protektor for Den danske UNESCO-nationalkommission og en synlig ambassadør for UNESCO’s arbejde både i Danmark og internationalt.

Sidst opdateret: 10. januar 2020