UNESCO som FN-organisation giver Danmark en platform til at samarbejde med andre landes regeringer om spørgsmål af global betydning, så vi trækker i fælles retning. Til at støtte dette arbejde har Danmark en permanent delegation i UNESCO’s hovedkvarter i Paris, som gør en vigtig indsats for dansk interessevaretagelse og indflydelse. Delegationen udgøres af en ambassadør samt to medarbejdere.

Delegationen udgør blandt andet et vigtigt bindeled mellem UNESCO's hovedkvarter og fagsektorer og de danske UNESCO-udpegninger. Målet er, at der er en tydelig sammenhæng i det arbejde, der udføres nationalt og det globale samarbejde, vi engagerer os i.

Kontakt delegationen

Délégation Permanente du Danemark auprès de l'UNESCO
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
dl.denmark@unesco-delegations.org

Carsten Staur 
UNESCO-ambassadør 
carsta@um.dk

Malene Mansour Nielsen
Stedfortrædende ambassadør 
m.nielsen.dk@unesco-delegations.org

Ayoub Lakhsassi
Rådgiver
a.lakhsassi.dk@unesco-delegations.org

 

Sidst opdateret: 10. januar 2020