Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Jelling Monumenterne og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er alle UNESCO Verdensarv. De syv steder er langt mere end smukke seværdigheder på Danmarkskortet.

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for det danske rigsfællesskabs arbejde med verdensarv og dermed også for den grønlandske verdensarv: Kujataa nordbo- og inuitlandbrug ved randen af indlandsisen, jagtområdet Aasivissuit-Nipisat og Ilulissat Isfjord.

Verdensarv har handlet om bæredygtighed, længe før vi for alvor begyndte at tale om bæredygtighed.

- Bolette Lehn Petersen, Slots- og Kulturstyrelsen

Danmark har tilsluttet sig Verdensarvskonventionen, som blev vedtaget i 1972. Den forpligter lande til at bevare den del af verdens kultur- og naturarv, som er umistelig for menneskeheden. Det skal gøres, så områderne bliver brugt og besøgt, uden at det medfører nedtrampning og slitage på omgivelserne og lokalmiljøet. Alle, såvel turister som dem der bor i området, skal have noget godt ud af stedet.

Lang proces at blive udnævnt

UNESCO har udnævnt over tusinde steder i verden til verdensarv. En optagelse på UNESCO’s Verdensarvsliste forudsætter, at stedet først indgår på tentativlisten, der består af forslag inden for kultur- og/eller naturarv, og som er blevet accepteret og godkendt af kulturministeren. En plads på tentativlisten giver ikke automatisk adgang til Verdensarvslisten. Det er UNESCO’s verdensarvskomite, som træffer beslutningen ud fra en lang række krav og kriterier om forskning, beskyttelse, forvaltning og formidling.

Sidst opdateret: 10. januar 2020