Rapporten ”(Ud)dannet til bæredygtighed” afdækker, hvordan uddannelsessektoren, UNESCO og andre aktører omkring erhvervsuddannelserne kan være med til at tiltrække flere elever og løfte uddannelsernes kvalitet gennem arbejdet med en stærkere bæredygtighedsprofil. 

Rapporten er udformet af Ungdomsbyen 2019 med bidrag af data fra Danske Erhvervsskoler og -gymnasier på opfordring af den Danske UNESCO-nationalkommission.

Rapporten viser blandt andet: 
  • At næsten en fjerdedel af landets erhvervsskoler har sat strategisk fokus på FN's verdensmål i undervisningen og i den daglige drift.
  • At undervisning i bæredygtighed gør eleverne til forandringsagenter, der i virksomheder og lokalsamfund kan være med til at skabe bæredygtige løsninger. En rolle, der fortsætter, når de kommer ud på arbejdsmarkedet som nyuddannede medarbejdere.
  • At skolerne oplever, at bæredygtighed motiverer eleverne. Ikke mindst når fokus bliver lagt på konkrete handlinger, der kan fjerne følelsen af magtesløshed over for miljø- og klimaproblemerne. Ved at udvikle en bæredygtighedsdidaktik centreret omkring en skabende undervisning, bliver der sat gang i innovation og kreativ nytænkning. 
  • At uddannelse i bæredygtighed også er med til at danne eleverne med indsigt og holdninger og give dem en oplevelse af identitet.
  • At der er et stort potentiale i, at skolerne har en samlet institutionel strategi for bæredygtighed i undervisningen og i den daglige drift.

Rapportens anbefalinger følges op i fællesskab med de mange aktører på erhvervsskoleområdet. Kontakt sekretariatet for mere information.

Sidst opdateret: 10. januar 2020