Samlingerne giver mulighed for at arbejde med størrelser som internationalisering, globalisering og tredjeverdensforhold på en håndgribelig måde.

Lån samlingerne

De 28 samlinger, der i øjeblikket kan lånes, er indsamlet i forskellige lande og rummer udover genstande også film, musik, billeder, baggrundstekster og forslag til temaer, der kan arbejdes med. Kasserne bliver udlånt cirka 150 gange om året. Det betyder, at omkring 13.000 børn, unge og voksne årligt får oplevelsen af en UNESCO Samling. Erfaringerne fra mange års udlån af samlingerne er, at det giver en helt anden og ægte oplevelse at stå med et stykke tøj eller en maske. Man kan selvfølgelig google sig til det hele, men når man står med virkelige ting, sker der noget helt særligt.

Eleverne får mulighed for på en håndgribelig måde at arbejde med størrelser som internationalisering, globalisering og tredjeverdensforhold.

- Birgitte Rønning, Sønderlandsskolen i Holstebro

Efter at have tegnet et årsabonnement til 595 kroner og haft en underviser på kursus kan uddannelsesinstitutioner som børnehaver, daghøjskoler, gymnasier og erhvervsskoler i hele landet låne kasserne gratis i en periode.

Immateriel kulturarv er den levende kultur

Indholdet af kasserne kan bruges aktivt i undervisningen, og der kan laves udstillinger, så alle kan opleve det spændende materiale. Samlingerne gør på den måde det uhåndgribelige håndgribeligt, og så er det en måde at give forståelse for immateriel kulturarv. Immateriel kulturarv er ikke bygninger eller naturområder, men derimod levende kultur som samlivsformer, traditioner, viden og kunnen, som vi udøver og videregiver til næste generation. 

Sidst opdateret: 10. januar 2020