Tanken bag UNESCO Global Network of Learning Cities er, at mange byer står over for udfordringer i form af social inklusion, nye teknologier, kulturforskelle og miljømæssig bæredygtighed. I den udvikling er livslang læring og medborgerskab med til at ruste byerne til aktivt at skabe en fremtid, der kulturelt, økonomisk, miljømæssigt og socialt er bæredygtig. Livslang læring skal forstås bredt, og den lærende by skal aktivere civilsamfund, institutioner og erhvervsliv.

Sønderborg er første danske Lærende By

Sønderborg kommune er medlem af netværket. Det forsyner kommunen med rammer og værktøj, der konkret har løftet den faglige kvalitet i den service, borgerne modtager. Samtidig gavner det erhvervslivet, der oplever, at UNESCO-udnævnelsen gør Sønderborg til en mere attraktiv by at bosætte sig og arbejde i. 

Livslang læring og medborgerskab er med til at ruste byerne til at skabe en fremtid, der kulturelt, økonomisk, miljømæssigt og socialt er bæredygtigt.

Gennem UNESCO Global Network of Learning Cities får byen adgang til et dynamisk netværk af internationale byer og samfund, der arbejder med livslang læring, medborgerskab og en bæredygtig fremtid. For at hjælpe medlemsbyerne med at måle fremskridt og omsætte politik til handling har UNESCO udviklet 42 Learning Cities-nøgleelementer. De fungerer som en tjekliste med handlingspunkter, der hjælper medlemmerne med at opbygge en Lærende By. Der kan frit plukkes inden for de 42 områder, kommunen vil udvikle sig indenfor. For eksempel bedre miljø, mere vækst og mindre arbejdsløshed.

Gratis at være med

Det koster ikke noget at blive medlem af netværket. Byens borgmester skal stå i spidsen for en samlet ansøgning, som skal indeholde en strategi for, hvordan kommunen, på baggrund af de 42 nøgleelementer, ønsker at udvikle sig som en Lærende By. Borgere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer skal være tænkt ind i strategien.

Sidst opdateret: 10. januar 2020