Danmark er en nation med væsentlige havinteresser, og havforskning er særlig relevant. Siden 1990’erne har UNESCO’s Havforskningskommission IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) haft et programkontor på Københavns Universitet på baggrund af Biologisk Instituts særlige ekspertise på området.

IOC har via sit center i Danmark i særlig grad udviklet og leveret kapacitet for overvågning af giftige alger, for at beskytte fødevaresikkerhed, fiske- og skaldyrsopdræt samt kystturisme mod konsekvenserne af giftige alger. 

"Livet under vand"

IOC har, på vegne af hele FN, ansvaret for forberedelsen af FN’s tiår for Havforskning for bæredygtig udvikling, som løber fra 2021 til 2030. I den periode skal mest mulig viden og data gøres alment tilgængeligt, så flest muligt får kendskab til havets rolle for klimaet og bæredygtig udvikling. FN har valgt at fokusere på havforskning, fordi vi alle er afhængige af havets ressourcer. Havet leverer mad, arbejde, energi, rekreation og er med andre ord vitalt for menneskeliv og økosystemer. ”Livet under vand” er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Sidst opdateret: 10. januar 2020