For at blive godkendt som Global Geopark skal en egns landskab og geologi være enestående. I geoparker ser man især på, hvordan landskabet og geologien har præget, og til stadighed præger, menneskers liv med hensyn til bosætning, produktion af fødevarer og den kultur, som findes i området.

Geoparker i Danmark

Der er 140 UNESCO Global Geoparker i 38 lande. I Danmark er Odsherred den første geopark, men yderligere to steder er aspiranter til titlen– Det Sydfynske Øhav og Vestjylland. For at blive UNESCO Global Geopark skal der udover tilstedeværelse af det unikke landskab nedsættes et lokalt sekretariat og ansættes geofaglig kompetence.

Vi har fået en samlet fortælling om, hvad der tilsammen gør os til en særlig egn.

- Thomas Adelskov, Borgmester i Odsherred

I Odsherred har UNESCO-udnævnelsen hjulpet de sammenbragte kommuner til at skabe en samlet fortælling om, hvad der tilsammen gør Odsherred til en særlig egn, som man er stolt af at bo i. Geoparken skaber desuden beskæftigelse og vækst og bruges som en løftestang, når det diskuteres, hvordan egnen udvikles mest bæredygtigt. Det kræver en indsats at være geopark, men det giver adgang til et internationalt og levende netværk af andre geoparker, der kan bidrage med idéer til handling og aktiviteter. Og vigtigst af alt: Det skaber stolthed og bæredygtighed i lokalområdet.

Sidst opdateret: 10. januar 2020