I 2017 fik Københavns Universitet sin og Danmarks første UNESCO Chair. Den gik til professor Helle Porsdam på baggrund af sin forskning på Det Juridiske Fakultet og Saxo-Instituttet. Hun er udnævnt til UNESCO Chair for en fireårig periode. Helle Porsdam bidrager med viden og forskning om kulturelle rettigheder, der er skrevet ind i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og i den Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder.

Kulturelle rettigheder

Kulturelle rettigheder handler om alle menneskers ret til uddannelse, til at deltage i kulturlivet og til at nyde fordel af videnskaben og dens resultater. Kulturelle rettigheder handler også om forfatteres, kunstneres og videnskabsfolks ret til at arbejde frit.

Hvis vi på globalt plan begynder at tale om kulturelle rettigheder... er det et stort skridt mod et mere fredeligt internationalt samfund.

- Helle Porsdam, UNESCO Chair

Som UNESCO Chair er Helle Porsdam og Københavns Universitet med til at sætte den internationale dagsorden. Det handler om at skabe øget international bevågenhed om staters forpligtelser til at sikre et miljø, hvor videnskaben kan blomstre frit og bidrage til at løse vigtige globale samfundsudfordringer.

Foredrag

Der eksisterer en UNESCO Chair-foredragsrække, der er åben for offentligheden, hvor forskellige spørgsmål debatteres. Det kan for eksempel være spørgsmålet om ikke-eksperter bør være med til at sætte den forskningspolitiske dagsorden.

Over 700 Chairs på globalt plan

Der er i dag over 700 UNESCO Chairs fordelt på 116 lande, og på den måde går det verdensomspændende netværk og samarbejde på tværs af universiteterne, henover landegrænser og bygger broer mellem den akademiske verden og civilsamfundet. 

Sidst opdateret: 10. januar 2020