Sekretariatet for den danske UNESCO-nationalkommission er placeret i Undervisningsministeriet. Desuden har Danmark en delegation, der varetager de danske interesser ved UNESCOs hovedkvarter i Paris.

Protektor H.K.H. Prinsesse Marie

H.K.H. Prinsesse Marie er protektor for Den danske UNESCO-nationalkommission og UNESCO-arbejdet i Danmark.

Den danske UNESCO-nationalkommission

Ifølge UNESCOs forfatning bør organisationens medlemslande etablere nationalkommissioner, som skal danne bro mellem UNESCO og medlemslandet.

Den danske UNESCO-nationalkommission rådgiver regeringen i UNESCO-spørgsmål og fremmer UNESCO-arbejdet i Danmark.
Nationalkommissionen har også til opgave at synliggøre Danmarks arbejde på de fire mandatområder.

Medlemmer af den danske UNESCO-nationalkommission

Nationalkommissionen sammensættes af op til 18 eksperter fra det civile samfund inden for UNESCOs mandatområder.

 • Bo Manderup-Jensen, direktør, formand,
 • Mogens Blicher Bjerregård, journalist,
 • Katja Holm, skuespiller,
 • Mille Gabriel, museumsinspektør,
 • Jesper Højberg, direktør for International Media Support,
 • Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder for Dansk Folkeoplysnings Fællesråd,
 • Helle Gudmandsen, Leder af Ungdomsbyen,
 • Marie-Louise Bech Nosch, professor,
 • Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening,
 • Laust Joen Jakobsen, rektor UCC,
 • Frederikke Veirum Høgsgaard, ungdomsrepræsentant,
 • Harald Gade Andersen, ungdomsrepræsentant,
 • Anne Mette Rahbæk, udviklingschef, 
 • Anja C. Andersen, professor, 
 • Dorte Chakravarty, sekretariatsleder

Tilforordnede til Den danske UNESCO-nationalkommission

De tilforordnede til Den danske UNESCO-nationalkommission er repræsentanter fra relevante ministerier.

 • Jørgen Sørensen, tilforordnet, Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Kristian Pihlkjær Nitschke, tilforordnet, Kulturministeriet
 • Nicolai Steen Nielsen, tilforordnet, Udenrigsministeriet
 • Steffen M Olsen, tilforordnet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet/DMI

Under nationalkommissionen er der nedsat et fagudvalg, der skal sikre ekspertise inden for områderne undervisning, videnskab, kultur og kommunikation. Hvert område ledes af en områderepræsentant, som er medlem af nationalkommissionen.

Sidst opdateret: 17. september 2018