Sekretariatet for Den danske UNESCO-nationalkommission er placeret i Undervisningsministeriet. Desuden har Danmark en delegation, der varetager de danske interesser ved UNESCOs hovedkvarter i Paris.

Protektor H.K.H. Prinsesse Marie

H.K.H. Prinsesse Marie er protektor for Den danske UNESCO-nationalkommission og UNESCO-arbejdet i Danmark.

Den danske UNESCO-nationalkommission

Ifølge UNESCOs forfatning bør organisationens medlemslande etablere nationalkommissioner, som skal danne bro mellem UNESCO og medlemslandet.

Den danske UNESCO-nationalkommission rådgiver regeringen i UNESCO-spørgsmål og fremmer UNESCO-arbejdet i Danmark.
Nationalkommissionen har også til opgave at synliggøre Danmarks arbejde på de fire mandatområder.

Medlemmer af Den danske UNESCO-nationalkommission

Bo Manderup-Jensen, formand

Bo Manderup-Jensen

Bo Manderup-Jensen har siden 1. august 2016 været formand for Den danske UNESCO-nationalkommission.

Han er direktør for EU Consult International, der yder rådgivning til private og offentlige virksomheder om EU, og er formand for Danmarks Liberale Demokrati Program (DLDP), der yder støtte til kapacitetsopbygningen af politiske partier i udviklingslandene. Derudover er han forhenværende kabinetschef og direktør for både Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen.

Bo Manderup-Jensen er født i 1956 og uddannet cand.merc. fra CBS i 1981.

Mogens Blicher Bjerregård, næstformand

Mogens Blicher Bjerregård

Mogens Blicher Bjerregård har siden 1. august 2016 været næstformand for Den danske UNESCO-nationalkommission. Han er desuden repræsentant for kommunikations- og informationsområdet.

Mogens Blicher Bjerregård er freelance journalist og var fra 1999 til 2015 formand for Dansk Journalistforbund. Siden 2013 har han været formand for European Federation of Journalists (det europæiske journalistforbund). Han har desuden haft forskellige tillidsposter, fx som bestyrelsesmedlem for Danmarks Journalisthøjskole, Akademikernes Centralorganisation og Copydan.

Mogens Blicher Bjerregård er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus i 1984. Han har bl.a. arbejdet med TV Svendborg, Dagbladet Bornholmeren og DR Bornholm.

Mogens Blicher Bjerregård er særligt optaget af det internationale arbejde med pressefrihed, ophavsret og journalisters sikkerhed.

Jesper Højbjerg

Jesper Højbjerg

Jesper Højbjerg har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2011 som repræsentant for kommunikations- og informationsområdet.

Han har siden 2001 været administrerende direktør for organisationen International Media Support (IMS), der arbejder med at støtte lokale medier i lande, der er ramt af væbnet konflikt, menneskelig usikkerhed og politiske transitioner.

Jesper Højbjerg har tidligere været Associate Expert på et UNESCO-kontor i Namibia. Her var han i årene 1993-1996 blandt andet med til at etablere MISA (Media Institute of Southern Africa), som har været en stærk forkæmper for pressefrihed i det sydlige Afrika. Herefter blev han ansat som direktør for UNESCO’s filmskole Harare i Zimbabwe. Inden han i 2001 var med til at etablere IMS, arbejdede han desuden som mediekonsulent for konsulentfirmaet Carl Bro og som selvstændig konsulent.

Jesper Højbjerg er født i 1952 og uddannet antropolog, og har derudover en diplomuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole.

Michel Steen-Hansen

Michel Steen-Hansen

Michel Steen-Hansen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2014 som repræsentant for kommunikations- og informationsområdet. Han er direktør i Danmarks Biblioteksforening og har en samfundsvidenskabelig basisuddannelse fra RUC fra 1989, hvorfra han også blev cand.scient.soc. i historie og geografi i 1996.

Efter at have virket som leder af Midtsjællandske Lokalhistorisk Arkiv i Ringsted blev han ansat som biblioteksleder for Ringsted Bibliotek i 2002. Han fortsatte som bibliotekschef i Slagelse Kommune i 2004, og i 2008 blev han udpeget som direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Michel Steen-Hansen har tidligere været folketingskandidat og byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Ringsted Kommune. 

Han er født i 1968.

Katja Holm

Katja Holm

Katja Holm har siden 1. august 2016 været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission som repræsentant for kunst- og kulturområdet. Hun er skuespiller og blev i 2009 valgt som formand for Dansk Skuespillerforbund.

Katja Holm er født i 1974 og uddannet fra skuespillerskolen ved Århus Teater i 1997. Hun har spillet på blandt andet Århus Teater, Nørrebros Teater, Får302, Aalborg Teater, Odense Teater, Corona La Balance, Bådteatret og Svalegangen. På tv har hun blandt andet medvirket i P.I.S, Ørnen, Arvingerne, Broen 3 samt Barda på DR1. På film har hun medvirket i Max Pinlig 2.

Hun modtog i 2002 en Reumert for bedste cabaret for musikforestillingen Osvald – lige henne om hjørnet. Katja Holm er optaget i Kraks Blå Bog 2014 og sidder i bestyrelsen for Ove Sprogøe Prisen.

Hun har desuden været vicepræsident for den internationale sammenslutning af skuespillerforbund, FIA, siden 2016.

Mille Gabriel

Mille Gabriel

Mille Gabriel har siden 1. august 2016 været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission som repræsentant for kunst- og kulturområdet.

Hun har en ph.d.-grad i antropologi fra 2011 og en kandidatgrad i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet fra 2002. Siden 2011 har hun været ansat på Nationalmuseet, Nyere Tid & Verdens Kulturer. Her er hun seniorforsker og museumsinspektør med ansvar for de nord- og sydamerikanske samlinger. Som museumsinspektør står hun bag udstillinger som ’Powwow – We Dance, We’re Alive’ (2012-13), ’Web of the Spider Woman – Rugs from Navajo Nation’ (2014) og ’Stemmer fra kolonierne’ (2017). Fra 2009-2017 var hun medlem af bestyrelsen i ICOM Danmark (International Council of Museums).

Hendes forskningsinteresser omfatter indfødte folk, kulturelle rettigheder, repatriering af kulturarv og museumsetnografi.

Anne Mette Rahbæk

Anne Mette Rahbæk

Anne Mette Rahbæk har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2018 som repræsentant for kunst- og kulturområdet.

Hun har været udviklingschef i Realdania By & Byg siden 2017 og har tidligere besat stillingen som direktør for det daværende Kulturarvsstyrelsen samt Kulturstyrelsen.

Anne Mette Rahbæk har gennem tiden besat en række bestyrelses- og udvalgsposter. Blandt de nuværende kan nævnes næstformand for Filmværkstedet København samt medlem af bestyrelsen for Dansk-Færøsk Kulturfond. Anne Mette Rahbæk har gennem sit tidligere virke stiftet bekendtskab med UNESCO-nationalkommission, blandt andet som national contact point for World Heritage Center og som næstformand i UNESCO kategori 2 centeret Nordic World Heritage Foundation.

Anne Mette Rahbæk er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 1997 og har siden taget en master of management development fra CBS i 2005. Hun er særligt optaget af UNESCO, verdensarvsarbejdet, beskyttelse af kulturarv og kunstnerisk ytringsfrihed.

Trine Bendix Knudsen

Trine Bendix Knudsen

Trine Bendix Knudsen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2012 som repræsentant for uddannelsesområdet.

Hun er sekretariatsleder for Dansk Folkeoplysnings Samråd, som hun har været siden 2010. Inden denne stilling arbejdede hun som chefkonsulent i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Hun er uddannet cand.scient.adm. fra RUC i 1996 og afsluttede i 2014 en diplomuddannelse i ledelse. Derudover har hun haft ansættelser i blandt andet Udviklingscenter for Folkeoplysning og Voksenundervisning, Danmarks Turistråd, Erhvervsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Derudover har hun været aktiv i Socialistisk Folkeparti, hvor hun i en lang årrække havde tillidsposter i den lokale partiforening og i faglige partiudvalg samt i Socialistisk Folkeoplysningsforbund (SFOF). Fra 2002 til 2006 sad hun i hovedbestyrelsen og var næstformand for partiet fra 2004-2005.

Trine Bendix Knudsen er født i 1967.

Helle Gudmandsen

Helle Gudmandsen

Helle Gudmandsen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2014 som repræsentant for uddannelsesområdet.

Hun har siden januar 2018 været afdelingsleder for uddannelse og ungdom ved Red Barnet. Inden denne stilling var hun leder af organisationen Ungdomsbyen, som udvikler unges forståelse for demokrati, menneskerettigheder og økonomi, og som også er national koordinator for UNESCO’s ASP-netværk (Associated School Project).

Helle Gudmandsen blev i 1986 færdiguddannet folkeskolelærer og tog efterfølgende i 1998 en diplomuddannelse i ledelse ved CBS. Hun har tidligere arbejdet for Oxfam IBIS, hvor hun i otte år var kampagneleder for programmet Hele Verden i Skole. Før dette har hun desuden brugt fem år i det sydlige Afrika udsendt af IBIS og arbejdet som koordinator for UNESCO TST-netværket (Transatlantic Slave Trade), som er en del af ASP-netværket.

Helle Gudmandsen er født i 1962.

Laust Joen Jakobsen

Laust Joen Jakobsen

Laust Joen Jakobsen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2014 som repræsentant for uddannelsesområdet. Han er rådgivende konsulent for Professionshøjskolen UCC, som han var rektor for fra 2007 til 2018. Han har tidligere været formand for Danske Professionshøjskoler.

Laust Joen Jakobsen er uddannet lærer og har siden taget en master i offentlig administration. Han har tidligere været ansat i Gentofte Kommune, hvor han var vicedirektør for børn-, unge- fritidsområdet samt viceskoledirektør på skole- og fritidsområdet og skoleinspektør på Ordrup Skole. Fra 1996 til 2002 har han desuden været rektor på Blågård Seminarium og fra 2002 til 2007 rektor for CVU Stork, hvor institutionen fusionerede og den nye fusion blev døbt UCC.

I maj 2018 blev Laust Joen Jakobsen desuden valgt som bestyrelsesformand for undervisningsinstitutionen Campus Bornholm.

Marie Louise Bech Nosch

Marie Louise Bech Nosch

Marie-Louise Bech Nosch har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2014 som repræsentant for videnskabsområdet.

Fra 2005 har Marie Louise Beck Nosch været professor og leder af Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet, et center under Danmarks Grundforskningsfond.  

Marie Louise Nosch er født i 1970, uddannet cand.mag. i historie fra Københavns Universitet i 1996, og i 2000 fik hun en ph.d.-grad fra Salzburg Universitet om mykensk tekstilindustri i Pylos og Knossos. Desuden er hun specialist i skriftsystemet Linear B, der blev brugt i det mykenske Grækenland i bronzealderen.

Hun er bestyrelsesmedlem af Veluxfonden og har desuden tidligere haft andre forskellige tillidsposter, fx som næstformand for Danmarks Forskningspolitiske Råd (2012-2014) og medlem af Internationale Expertenkommission Exzellenzinitiative udnævnt af den tyske minister for forskning (2014-2016).

Marie-Louise Nosch har skrevet adskillige videnskabelige artikler om bronzealdersamfund og tekstilproduktion. I 2009 modtog hun videnskabsministerens EliteForsk-pris, i 2008 modtog hun Dansk Magisterforenings forskningspris for grænseoverskridende forskning, og samme år modtog hun Einar Hansens Forskningspris for fremragende humanistisk forskning. I 2013 blev hun af Alexander von Humboldt-Stiftung tildelt den prestigefyldte Annelise Meier-forskningspris.

Anja C. Andersen

Anja C. Andersen

Anja C. Andersen har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2018 som repræsentant for videnskabsområdet.

Anja C. Andersen er professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Hun er uddannet cand.scient. i fysik/astronomi fra Københavns Universitet i 1995 og fik i 1999 en ph.d. i astrofysik – også fra Københavns Universitet. Anja C. Andersen forsker i stjernestøv. Herunder arbejder hun med at kortlægge, hvordan støv dannes i universet, og hvilken indflydelse det har for planetdannelse, stjerneudvikling samt for observationer af det tidlige univers.

Anja C. Andersen var i perioden 2000-2002 post.doc ved henholdsvis Uppsala Universitet og Københavns Universitet. Fra 2002 til 2005 var hun fellow ved Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDI-TA). I perioden 2005-2017 var hun lektor ved Dark Cosmology Center, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

Anja C. Andersen har haft og har en lang række poster i bestyrelser, udvalg m.v. Bl.a. som medlem af Københavns Universitets bestyrelse, formand for Folkeuniversitetet Københavns Styrelse, medlem af European Astronomical Society, bestyrelsesmedlem af Wiet-Knudsens Fond, medlem af ATV’s komité vedrørende teknik og naturvidenskab i uddannelsessystemet og formand for Svend Bergøes Fond. Fra 2010 har hun været udpeget til Danmarks Nationale Rumforskningsudvalg, og siden 2007 har hun været medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Anja C. Andersen er derudover en meget aktiv formidler af astronomisk forskning, og har udgivet flere videnskabelige bøger. Desuden har hun deltaget i flere radio- og tv-udsendelser. Hun modtog i 2006 P1’s Rosenkjærprisen. I 2016 fik Anja C. Andersen overrakt H.C. Ørsted Medaljen i sølv af Selskabet for Naturlærens Udbredelse.

Dorthe Chakravarty

Dorthe Chakravarty

Dorthe Chakravarty har siden august 2018 været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission som repræsentant for ligestilling. Hun er sekretariatsleder i Kvinderådet.

Dorthe Chakravarty er desuden freelance historiker og journalist og har i mange år formidlet stof om historiske emner, bl.a. som vært på P1-programmet ”Alle tiders historie”. Hun skrev i 2015 bogen ”Tjenestepigerne – 100 års histories om stemmeret og ligestilling” og i 2016 udkom hun med bogen ”Jo Jacobsen – Carlsbergfruen, der gik sine egne veje”. Derudover har hun udgivet bøgerne ”Kvindernes Historie” sammen med Hanne Mortensen (2013), ”Selvforsynende på første sal” (2010), ”Fødselshjælp i 1500-tallet” i ”Dansk Medicinsk Historisk Årbog 2002” og ”Kvindeliv i 1800-tallet” i ”Glimt af Kvindeliv i Danmark gennem 100 år” fra 2000.

Hun er uddannet cand.mag. i historie og dansk fra 2003.

Dorthe Chakravarty er født i 1971.

Frederikke Veirum Høgsgaard

Frederikke Veirum Høgsgaard

Frederikke Veirum Høgsgaard har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2018 som repræsentant for ungdom. Hun har siden 2016 været en del af Danske Studerende Fællesråds Internationale Udvalg.

Frederikke Veirum Høgsgaard blev i sommeren 2018 bachelor i Internationale Studier på RUC og vil i efteråret 2018 fortsætte studierne på RUC med kandidaten International Development Studies and Global Studies. I sit faglige arbejde på studiet har hun haft fokus på unge og sociale bevægelser som en måde at skabe social forandring i særligt det sydøstlige Afrika. Dette arbejde har bl.a. inkluderet 2 ugers feltarbejde i Zambia i samarbejde med ActionAids Global Platform samt 3 ugers feltarbejde på Lesbos som frivillig under flygtningekrisen.

Derudover har Frederikke Veirum Høgsgaard erfaring med projekt- og frivilligt arbejde på RUC, hvor hun bl.a. har været bestyrelsesmedlem ved Studenterrådet fra 2016-2018 og været en del af forretningsudvalget ved studenterrådet i 2016. Hun har desuden været studievejleder på Institut for Samfund og Erhverv på RUC i 2017, haft projektansættelse hos Folkekirkens Nødhjælp i 2012 og været fundraiser for Amnesty International i 2011.

Frederikke er født i 1992.

Harald Gade Andersen

Harald Gade Andersen

Harald har været medlem af Den danske UNESCO-nationalkommission siden 1. maj 2018 som repræsentant for ungdom. Han blev i 2016 valgt til Danske Studerendes Fællesråds Landsforum for perioden 2016 og 2018.

Harald Gade Andersen læser fysik på Københavns Universitet. I 2015 overtog han ansvaret for at organisere de studerende til valget til Ingeniørforeningens Repræsentantskab i 2016 og blev derfor valgt som de studerendes repræsentant i Ingeniørforeningen IDAs hovedbestyrelse for 2016-2019. På den baggrund blev han i maj 2017 udpeget som talsperson for studerende i Ingeniørforeningen, IDA, for resten af hans valgperiode.

Derudover har Harald Gade Andersen siddet i bestyrelsen for studenterorganisationen Polyteknisk Forening, som repræsenterer studerende på DTU. Her var han studenterpolitisk koordinator og havde det primære ansvar for at foreningens politiske arbejde.

Tilforordnede til Den danske UNESCO-nationalkommission

De tilforordnede til Den danske UNESCO-nationalkommission er repræsentanter fra relevante ministerier.

  • Jørgen Sørensen, tilforordnet, Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Kresten Lune Nielsen, tilforordnet, Kulturministeriet
  • Nicolai Steen Nielsen, tilforordnet, Udenrigsministeriet
  • Steffen M Olsen, tilforordnet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet/DMI

Under nationalkommissionen er der nedsat et fagudvalg, der skal sikre ekspertise inden for områderne undervisning, videnskab, kultur og kommunikation. Hvert område ledes af en områderepræsentant, som er medlem af nationalkommissionen.

Sidst opdateret: 28. februar 2019