Hop til indhold

Eksportaktiviteterne kan både foregå i udlandet (offshore) eller i Danmark (onshore). Fælles for dem er, at en udenlandsk aktør betaler for ydelserne.

Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelsesinstitutioner kan udbyde uddannelser og undervisningsforløb i udlandet efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

Desuden kan en ungdomsuddannelsesinstitution godkendes til at udbyde visse ungdomsuddannelser i udlandet for at bidrage til kvalitetsudviklingen af danske uddannelser. Dermed kan institutionen udstede officielle eksamensbeviser for uddannelse, der er gennemført i udlandet.

Skærpet international profil

Uddannelseseksport kan skærpe uddannelsesinstitutionernes internationale profil og internationale kompetencer, det kan bidrage til at skabe uddannelser, der klæder de studerende på til et globaliseret arbejdsmarked.

Det vil også udnytte potentialet for eksport af viden og uddannelseskompetence.

Højne kvaliteten

Uddannelseseksport kan bidrage til kvalitetsudviklingen og internationaliseringen af danske uddannelser. Uddannelseseksport kan på den måde være med til at højne kvaliteten af danske uddannelser.

Eksempler på uddannelseseksport:

  • En skole holder kurser om pædagogiske metoder for medarbejdere på en udenlandsk skole.
  • En erhvervsskole sælger konsulentbistand, for eksempel til opbygningen af erhvervsuddannelser i andre lande.
  • Udenlandske studerende betaler for uddannelsesophold på en dansk uddannelsesinstitution.
  • En uddannelsesinstitution sælger undervisningsforløb i et andet land og udsteder eksamensbeviser til kursisterne.

Præsentationsvideo – Danish Education for All

Herunder kan du se en engelsksproget video, der på cirka 10 minutter præsenterer grundprincipperne i det danske uddannelsessystem for udlændinge.

Videoen dækker uddannelsessystemet bredt, og kan bruges i mange sammenhænge; men der er i særlig grad lagt vægt på erhvervs- og voksenuddannelse, og den er fremstillet med et asiatisk publikum i tankerne.

Filmen er fra 2017.

Sidst opdateret: 21. marts 2023