Hop til indhold

Uddannelsesinstitutioner

Salg af uddannelsesforløb kan skærpe uddannelsesinstitutioners internationale profil og kompetencer samt bidrage til at skabe uddannelser, der klæder de studerende på til et globaliseret arbejdsmarked. Lærere og ledere kan også få skærpet deres viden om pædagogiske metoder samt forhandlingsmæssige og sproglige kompetencer. 

Uddannelsesydelserne udvikles også gennem uddannelseseksport, da de målrettes og underkastes hård bedømmelse, hvilket ultimativt er til gavn for både danske og udenlandske studerende. Eksporten kan endvidere have en positiv effekt på uddannelsesinstitutionernes rekruttering af elever og personale, hvilket bidrager til udvikling af institutionens kompetenceprofil.

Danske virksomheder i udlandet

Danske virksomheder har et godt ry, fordi de ofte tager konceptet ”Corporate Social Responsibility” til sig, og en aktiv deltagelse i uddannelse kan forstærke dette. Virksomhederne kan involvere sig i opkvalificeringen af et lands arbejdsstyrke og derved spille en positiv rolle i et lands udvikling.

Motivet for at købe danske uddannelser hos private virksomheder i udlandet er primært, at det skaber adgang til kvalificeret arbejdskraft. Ved at samarbejde med danske uddannelsesudbydere, kan virksomhederne selv være med til at påvirke, hvilke uddannelser der skal udbydes, så dette matcher virksomhederne kompetencebehov.

Samfundsperspektivet

Det danske samfund har gavn af uddannelseseksport på flere måder. Eksporten bidrager til, at uddannelsesinstitutionerne får øget international interaktion, hvilket kan styrke læreres og elevers internationale kompetencer og dermed bedre uddannet arbejdskraft.

Uddannelseseksport kan derudover bidrage til den danske samfundsøkonomi ved øget indtjening og kan være med til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne i udlandet.

 
Sidst opdateret: 21. marts 2023