Hop til indhold

Nordplus

Nordplus er programmer for mobilitet og netværk på uddannelsesområdet. Deltagerne er institutioner, organisationer og andre, som arbejder med uddannelse og livslang læring.

Læs mere

I Nordplus deltager de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen sammen med de fem nordiske lande og Grønland, Færøerne og Ålandsøerne.

Styrelsen for Videregående Uddannelser er ansvarlig for information og vejledning af ansøgere i Danmark.

Læs mere om Nordplus (ufm.dk).

Nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har et samarbejde om fri bevægelighed mellem landenes gymnasier.

Læs mere

Samarbejdet gælder både teoretiske og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser.
Aftalen indeholder bestemmelser om lige adgangsregler, direkte ansøgning om uddannelsesstøtte og udstrakt anerkendelse af helt eller delvist gennemført uddannelse.

Læs om aftalen for nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 21. marts 2023