Hop til indhold

Parlamentarikerne fra Grønland, Færøerne og Åland deltager som del af den danske og finske delegation.

Nordisk Råd tager initiativer, rådgiver de nordiske ministre og kontrollerer, at de nordiske regeringer lever op til de beslutninger, der er truffet om nordisk samarbejde.

Nordisk Råds højeste organ er Plenarforsamlingen.

Præsidentskabet for Nordisk Råd går på tur mellem de fem nordiske lande med et år ad gangen. Den daglige ledelse af Nordisk Råd forestås af Præsidiet. Præsidiet består af præsidenten, vicepræsidenten og op til 11 andre valgte medlemmer af rådet.

Rådet blev dannet i 1952.

Sidst opdateret: 21. marts 2023