Hop til indhold

I Nordisk Ministerråd foregår samarbejdet på regeringsniveau, og Nordisk Råd er samarbejdsforum for parlamentsmedlemmerne.

Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd, er - på trods af navnet - egentlig ikke ét, men flere ministerråd. Et af disse ministerråd er Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U).

Nordisk Ministerråd arbejder for, at Norden har en ledende position som kundskabs- og kompetenceregion. 

Læs mere om Nordisk Ministerråd

Formandskabet for Ministerrådet går på tur mellem de fem nordiske lande for et år ad gangen. Formandskabet assisteres af generalsekretæren og af Nordisk Ministerråds sekretariat, der ligger i København. Formandslandet skal aktivt lede arbejdet på samarbejdsområderne. Udgangspunkt er et formandskabsprogram, hvor de politiske prioriteringer for det nordiske regeringssamarbejde i det kommende år præsenteres. Programmet præsenteres af statsministeren fra det kommende formandsland ved Nordisk Råds årlige møde, sessionen.

Ministerrådet har et årligt budget på cirka 900 millioner danske kroner. Budgettet anvendes til en række projekter og programmer, hvor der er en klar synergieffekt ved fælles nordiske indsatser. Herudover bidrager Ministerrådet til en række fællesnordiske institutioner.

Nordisk Ministerråd blev grundlagt i 1971. Grundlaget er en samarbejdsoverenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Helsingforsaftalen.

 

 

NORDBUK

NORDBUK er Nordisk Ministerråds interne Børne- og Ungdomskomité, som rådgiver og koordinerer alle børne- og ungdomsspørgsmål i Nordisk Ministerråd.

NORDBUK er ansvarlig for implementering af Nordisk Ministerråds Strategi Børn og unge i Norden – tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2022-2024.

Sidst opdateret: 21. marts 2023