Hop til indhold

TIMSS 2015-undersøgelsen blev gennemført i foråret 2015 blandt cirka 3700 elever fra 4. klasser fordelt repræsentativt på 193 skoler. 57 lande deltog i undersøgelsen.

Hovedresultater

De danske elevers resultater i matematik og i natur/teknologi er i TIMSS 2015 på samme niveau som i TIMSS 2011, og i matematik er resultaterne signifikant bedre end i 2007.

De danske elevers resultater ligger signifikant over det internationale gennemsnit på 500 point i både matematik og natur/teknologi. I matematik scorer Danmark 539 point og i natur/teknologi 527 point. Kun 10 lande klarer sig signifikant bedre end Danmark i matematik og 17 lande er signifikant bedre end Danmark i natur/teknologi.

Danmark har fået flere elever i gruppen af de bedst-præsterende elever i matematik set i forhold til TIMSS 2007 og TIMSS 2011. I TIMSS 2015 opnåede 12 procent af de danske elever et meget højt kompetenceniveau i matematik. I natur/teknologi har andelen været stort set uændret siden 2007. Her opnår cirka 7 procent af de danske elever et meget højt kompetenceniveau. Andelen af elever med et lavt kompetenceniveau i både natur/teknologi og matematik er reduceret siden 2011. Ændringen er dog ikke signifikant. I TIMSS 2015 opnåede cirka 4 procent af de danske elever et lavt kompetenceniveau i både matematik og natur/teknologi.

Elever fra enten tosprogede hjem eller fra hjem, hvor det talte sprog aldrig er dansk, præsterer som i 2007 og 2011, signifikant dårligere end elever fra rent dansksprogede hjem i både matematik og natur/teknologi, også når der kontrolleres for elevernes socioøkonomiske baggrund. Forskellen mellem to- og étsprogede elevers resultater er dog reduceret fra 2011 til 2015, og elever fra hjem, hvor der aldrig tales dansk klarer sig signifikant bedre i både matematik og natur/teknologi end i 2011.

Fakta

TIMSS 2015 blev gennemført af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet.

Ministeriet medfinansierede undersøgelsen med 50 procent.

Sidst opdateret: 23. november 2023