Hop til indhold

Blandt deltagerne til TALIS 2024 finder man alle de nordiske lande. Danmark har også deltaget i de tre foregående runder.

Hvem deltager i undersøgelsen i 2024?

I 2024 deltager Danmark med:

 • pædagogisk personale og ledere fra dagtilbudsområdet for de 3 – 6 årige
 • lærere og skoleledere fra 7. – 10. klassetrin
 • lærere og ledere fra erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser
På skoleområderne bliver ca. 200 skoler og 20 lærere og en leder fra hver af disse skoler udvalgt til at deltage i undersøgelsen. På dagtilbudsområdet inviteres 180 børnehaver og integrerede institutioner til at medvirke med hver 8 medarbejdere blandt det pædagogiske personaler og en leder. 
 

Undersøgelsens hovedtemaer på skoleområderne

 • Uddannelse og kompetenceudvikling
 • Lærernes beskrivelse af deres undervisningsmetoder og deres holdninger til undervisning
 • Den pædagogiske ledelse på skolen
 • Det faglige samarbejde på skolen
 • Feedback til lærere
 • Lærere og lederes jobtilfredshed.

Undersøgelsens hovedtemaer på dagtilbudsområdet

 • Lederes og det pædagogiske personales forståelse af børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud
 • Pædagogiske praksisser i arbejdet med børnene i dagtilbud
 • Pædagogisk ledelse i dagtilbud
 • Lederes og det pædagogiske personales uddannelse og kompetenceudvikling, herunder behov og barrierer for yderligere kompetenceudvikling
 • Det pædagogiske personales og lederes jobtilfredshed

Spørgeskemaer og fortrolighed

En international ekspertgruppe har i samarbejde med de deltagende lande udarbejdet spørgeskemaerne. Spørgeskemaet tager mellem 45 og 60 minutter at besvare og udfyldes online.

Undersøgelsens svar behandles fortroligt, og det vil ikke være muligt at identificere de individuelle respondenter, skoler eller institutioner i afrapporteringen.

Tidslinje for TALIS 2024

 • Februar – marts 2023: Pilotundersøgelse
 • Februar – april 2024: Hovedundersøgelse
 • 2025: Offentliggørelse af de første internationale og danske hovedresultater

Hvem står bag TALIS 2024

TALIS er en international undersøgelse, som gennemføres af OECD. I Danmark gennemføres TALIS af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med Styrelsen for It og Læring. Begge er styrelser under Børne- og Undervisningsministeriet.

Sidst opdateret: 7. marts 2024