Hop til indhold

I PISA 2015 indgik en undersøgelse af elevernes kompetencer i problemløsning i samarbejde med andre. 52 lande har deltaget i undersøgelsen af problemløsning i samarbejde, herunder 32 OECD-lande og alle de nordiske lande. Den danske rapport er udarbejdet af DPU.

Definition af problemløsning i samarbejde

Problemløsning i samarbejde med andre er en computerbaseret test, hvor eleverne skal løse problemer sammen med virtuelle samarbejdspartnere. PISA 2015 definerer problemløsning i samarbejde med andre som ”den kapacitet, et individ har til effektivt at engagere sig i en proces, hvor to eller flere personer forsøger at løse et problem ved at dele den forståelse og indsats, der er nødvendig for at nå målet, og ved samlet at bruge deres viden, erfaringer og indsatser til at nå målet”. Den danske rapport indeholder et eksempel på en opgave fra PISA Problemløsning i samarbejde.

Samlede resultater i PISA Problemløsning i samarbejde 2015

Med 520 point scorer Danmark signifikant over OECD-gennemsnittet (500) og placerer sig som nr. 10 blandt OECD-landene. Blandt de nordiske lande er det kun Finland, der klarer sig bedre end Danmark. Blandt OECD-landene scorer Japan, Korea, Canada, Estland, Finland, New Zealand og Australien højere end Danmark. 

Elevernes resultater opdelt på kompetenceniveauer 

Elevernes resultater inddeles af OECD i fire kompetenceniveauer, så det er muligt at følge, hvor mange elever der findes i henholdsvis toppen og bunden i de enkelte lande. I Danmark præsterer 8,9 procent af eleverne højt (niveau 4) i problemløsning i samarbejde, mens OECD-gennemsnittet er 7,9 procent. 19 procent af de danske elever har ikke opnået det, der er vurderet som et acceptabelt kompetenceniveau (niveau 2 eller derover). Gennemsnittet i OECD er på lidt over 28 procent.

Piger klarer sig bedre end drenge

I Danmark klarer piger (530 point) sig bedre end drenge (509 point). Det samme gør sig gældende i alle de øvrige deltagerlande. I Danmark er andelen af lavt præsterende drenge større end andelen af lavt præsterende piger, og flere piger end drenge præsterer højt. Det samme mønster genfindes i de øvrige nordiske lande og for OECD-gennemsnittet. Danmark er det nordiske land, hvor forskellen mellem drenge og piger er mindst, og kønsforskellen er også mindre end OECD-gennemsnittet.

Sidst opdateret: 28. juni 2023