Hop til indhold

Danmark ligger med et gennemsnit på 511 point markant over OECD-gennemsnittet på 490 point. Denne fremgang fra 500 point i PISA 2012 er signifikant. I PISA 2015 er gennemsnittet i matematik for både danske og finske elever på 511 point, og de deler dermed en nordisk 1. plads. Norge (502 point) ligger også over OECD-gennemsnittet, mens Sverige (494 point) og Island (488 point) klarer sig på niveau med OECD-gennemsnittet.

Nordiske resultater i matematik i PISA 2000-2015

Nordiske resultater i matematik i PISA 2000-2015

Tendens til, at flere elever klarer sig godt og færre elever klarer sig dårligt

Flere danske elever har særdeles gode matematikkompetencer (niveau 5 og 6). Fra 2012 til 2015 er andelen af danske elever i toppen steget med 1,7 procentpoint til 11,7 procent i 2015 mod et OECD-gennemsnit på 10,7 procent. Samtidig har 13,6 procent af danske 15-årige manglende matematikkompetencer (niveau 1 eller derunder) mod 23,4 i gennemsnit for alle OECD-lande. Dette er en forbedring på 3,2 procentpoint siden PISA 2012. Ændringerne er dog ikke statistisk signifikante.

Drenge er fortsat bedre end piger i matematik

Danske drenges gennemsnit på 516 point er signifikant bedre end danske pigers gennemsnit på 506 point. Dette er ikke tilfældet i noget andet nordisk land. Finske pigers gennemsnit er signifikant højere end de finske drenges, og i de øvrige nordiske lande er der ikke signifikante kønsforskelle i matematik. I OECD-landene scorer drenge i gennemsnit 8 point højere end pigerne, hvilket er en signifikant forskel.

Kønsforskellen i de danske elevers matematikresultater ses især i toppen, idet andelen af drenge, der klarer sig rigtig godt i matematik er signifikant større end andelen af piger, mens der ikke er forskel på andelen, der klarer sig dårligt. Andelen af danske piger med manglende matematikkompetencer er signifikant mindre end i 2012.

Sidst opdateret: 28. juni 2023