Hop til indhold

I Danmark har man i forbindelse med PISA 2012 valgt at teste en ekstra stor gruppe elever med indvandrerbaggrund med henblik på at sætte yderligere fokus på denne gruppe unge, hvilket sker med rapporten PISA Etnisk.

Fald i matematikkompetencerne for alle etniske grupper

Siden PISA 2003 er der sket et fald i alle elevers matematikkompetencer. Det gælder såvel for etnisk danske elever som for første- og andengenerationsindvandrere. I 2003 var den gennemsnitlige score for alle elever på 514 point, hvor den i 2012 er på 500 point. 

For elever uden indvandrerbaggrund (mindst én af forældrene er født i Danmark) var den gennemsnitlige score i matematik i 2012 på 508 point. De tilsvarende tal for førstegenerationsindvandrere er 428 point, mens de for andengenerationsindvandrere er 447. 

Matematikkompetencer blandt drenge og piger

PISA 2012-rapporten viste, at drenge klarer sig noget bedre end piger i matematik. Denne tendens gør sig gældende uanset etnisk baggrund. Inden for alle grupper klarer drengene sig signifikant bedre end pigerne. Forskellen mellem kønnene er størst blandt andengenerationsindvandrere med forskel på knap 21 point og mindst blandt elever uden indvandrerbaggrund med en forskel på knap 14 point. For førstegenerationsindvandrere er forskellen også cirka 14 point.

Højt og lavt præsterende elever 

Der er stor forskel på elever med og uden indvandrerbaggrund, hvad angår andelen af elever, der klarer sig dårligt (under niveau 2), og andelen, der klarer sig godt (over niveau 4). Andelen af elever, der klarer sig godt, er faldet fra 2003 til 2012, og andelen af indvandrerelever, der klarer sig dårligt, er steget. Billedet er det samme for etnisk danske elever.

Procentdel på de laveste og højeste niveauer af matematikfærdigheder opdelt på elever af dansk oprindelse, sprog talt i hjemmet samt første- og andengenerationsindvandrere i PISA 2012, 2009 og 2003.

År

Under niveau 2

Over niveau 4

2012

 

 

Uden indvandrerbaggrund

13,4 pct.

10,9 pct.

Indvandrere, der taler dansk i hjemmet

38,7 pct.

3,0 pct.

1. generation

48,6 pct.

1,8 pct.

2. generation

38,5 pct.

2,7 pct.

2009

 

 

Uden indvandrer baggrund

14,3 pct.

12,6 pct.

Indvandrere, der taler dansk i hjemmet

31,5 pct.

1,6 pct.

1. generation

48,0 pct.

2,0 pct.

2. generation

37,2 pct.

2,1 pct.

2003

 

 

Uden indvandrerbaggrund

13,7 pct.

17,0 pct.

Indvandrere, der taler dansk i hjemmet

29,6 pct.

4,1 pct.

1. generation

36,0 pct.

3,8 pct.

2. generation

33,9 pct.

4,2 pct.


Kompetencer i matematik og indvandrerelevers oprindelsesland

Elevernes oprindelsesland spiller en stor rolle for de forskelle, der er mellem elevernes kompetencer i matematik. Den gruppe elever, der scorer højest i matematik, er elever fra lande i det tidligere Jugoslavien med 458 point. Herefter kommer elever med ”andet oprindelsesland”. I denne kategori findes indvandrere fra f.eks. Sverige og Norge, samt andre vestlige lande, men også ikke-vestlige lande. Elever fra Afghanistan scorer tredjehøjest i matematik. 

I den anden ende ligger elever fra Somalia med den laveste matematikscore på 403 point. Herover ligger elever fra henholdsvis Libanon med 421 og Tyrkiet med 422 point. 

PISA Etnisk blev første gang gennemført i forbindelse med PISA 2009. PISA Etnisk 2012 er således den anden PISA Etnisk-rapport.

Sidst opdateret: 7. maj 2020