Hop til indhold

I læsning i PISA 2012 opnår de danske elever et gennemsnit på 496, hvilket er det samme som det gennemsnitlige resultat på tværs af alle deltagende lande. Eleverne fra Finland (523 point) og Norge (504 point) klarer sig bedre end det samlede gennemsnit, mens de i Sverige (483 point) og i Island (483 point) opnår resultater, som ligger under det samlede gennemsnit.

Nordiske resultater i læsning

Læsning i PISA 2012 

Resultatet fra PISA 2012 (496 point) vidner om en svag fremgang sammenlignet med resultaterne fra 2003 (492 point), 2006 (494 point) og 2009 (495 point). I alle PISA-undersøgelserne fra 2003 til 2012 har Danmark været placeret i gruppen af lande, hvis elevers resultater ikke er statistisk signifikant forskelligt fra det samlede gennemsnit.

Lidt færre dårlige læsere og lidt flere gode

Andelen af elever med utilstrækkelige funktionelle læsefærdigheder er faldet en anelse fra 2009 til 2012 og ligger i 2012 på 14,6 procent. Det internationale gennemsnit viser, at 18 procent af eleverne i PISA 2012-undersøgelsen har læsefærdigheder under niveau 2. Andelen af rigtig gode læsere er steget med knap et procentpoint og ligger i 2012 på 5,5 procent.

Finland har den laveste andel elever med svage læsefærdigheder (under niveau 2) i Norden, idet kun 11,2 procent af de finske elever placerer sig under niveau 2. Herefter kommer Danmark med den næstlaveste andel svage læsere i Norden, efterfulgt af Norge med 16,2 procent Endelig følger Island og Sverige med henholdsvis 21 og 22,8 procent elever under niveau 2.

Piger læser bedre end drenge

Danske drenge scorer i gennemsnit 481 point og danske piger 512 point, hvilket betyder en forskel i point i pigernes favør på 31. På tværs af alle deltagerlande i PISA 2012 ses det, at piger klarer sig signifikant bedre end drenge. Den gennemsnitlige forskel i point mellem piger og drenge er 38 i de deltagende lande og økonomier. Kønsforskellen i læsefærdigheder i Danmark er således mindre end OECD-gennemsnittet. Danske drenges læsefærdigheder ligger på samme niveau som i 2009 (480 point), mens pigerne i 2012 i gennemsnit viser en svag fremgang i forhold til 2009 (509 til 512 point). Der ses således en svag tendens til, at kønsforskellen i Danmark er stigende.

Links

PISA 2012: Danske rapporter

PISA 2012-rapport

Kort udgave af rapport

Notat med hovedresultater

PISA 2012: Internationale rapporter

OECD’s side om PISA 2012

Sidst opdateret: 28. juni 2023