Hop til indhold

PIRLS 2011 blev gennemført i foråret 2011 blandt cirka 4.600 danske elever i 4. klasse fordelt repræsentativt på 232 skoler. 50 lande deltog i undersøgelsen.

Vigtige resultater

Danske elever i 4. klasse er blevet bedre til at læse, når man sammenligner med resultatet fra PIRLS 2006. Gruppen af meget svage læsere er blevet mindre, siden læseundersøgelsen sidste gang blev gennemført.

Lærernes egen faglighed har en stor betydning. Elever, hvis lærere føler sig godt uddannet til at undervise i læsning, får bedre resultater i læsning end andre elever.

Undersøgelsen peger på, at danske elevers socioøkonomiske baggrund er den faktor, der betyder allermest for elevernes resultater. En anden meget vigtig faktor er, hvilket sprog der tales i elevens hjem. Elever fra tosprogede hjem har langt dårligere resultater end elever fra hjem, hvor der kun tales dansk.

Danske lærere er ifølge PIRLS 2011 blandt de mest tilfredse af de over 50 lande, regioner og provinser, der deltager i undersøgelsen. Hele 69 procent svarer, at de er tilfredse med deres hverv.

Fakta

PIRLS 2011 er gennemført af Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet (IUP).

Ministeriet medfinansierede undersøgelsen med 50 procent.

 

Sidst opdateret: 28. juni 2023