Hop til indhold

PIRLS gennemføres i hele klasser. Eleverne besvarer et opgavehæfte med læsetekster og tilhørende spørgsmål samt et spørgeskema, der belyser deres læsevaner og indstilling til læsning. Herudover udfylder lærere, ledere og forældre spørgeskemaer om læseaktivitet i hjemmet, læseundervisning i klassen og om de overordnede undervisningsforhold på skolen.

PIRLS fokuserer på tre aspekter af læsekompetence: Læseformål, læseprocesser og læseindstilling.

Danmark har deltaget i PIRLS i 2006, 2011 og 2016. PIRLS gennemføres næste gang i 2021.

Fakta om PIRLS

PIRLS er en international komparativ undersøgelse, der gennemføres i regi af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

I Danmark er undersøgelsen gennemført af Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus Universitet. Ministeriet har medfinansieret undersøgelsen.

PIRLS er baseret på svar fra skoleelever i 4. klasse. Både offentlige og private skoler deltager.

 

Sidst opdateret: 28. juni 2023