Hop til indhold

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har til formål at forbedre de økonomiske og sociale vilkår for mennesker verden over. I dag har OECD 38 medlemslande, og organisationen samarbejder derudover med mere end 100 andre lande. Nogle af dem er udviklingslande og lande, der er i færd med at udvikle en markedsøkonomi.

I OECD kan landene udveksle deres erfaringer med politikudvikling, søge svar på fælles problemstillinger, identificere gode praktiske løsninger og koordinere den nationale og den internationale politik på de fælles interesseområder.

Uddannelsespolitisk arbejde

Strategiske mål for OECD’s uddannelsespolitiske arbejde:

  • Evaluering og forbedring af udbyttet af uddannelse
  • Fremme af arbejdsmarkedsrelevante uddannelsestilbud
  • Fremme af livslang læring
  • Fremme af kvalitetsundervisning
  • Social sammenhængskraft gennem uddannelse.

En stor del af OECD’s arbejde er forskning og analyser. PISA-testen er den mest omtalte, men der findes en lang række andre tests.

OECD blev dannet i 1961.

Fra Danmark deltager Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet i OECD’s arbejde.

Databaser om uddannelse

Informationer fra OECD-undersøgelserne  er samlet i databaserne Education GPS og Education Policy Outlook.

Education GPS (oecd.org)

Education GPS er OECD’s kilde til internationalt sammenlignelige data om politik, praksis, muligheder og resultater på uddannelsesområdet. I databasen kan man fremstille forskellige typer af diagrammer tabeller og oversigter, så man kan  sammenligne landene.

Education Policy Outlook (oecd.org)

Education Policy Outlook er en videnbase med  OECD-landenes uddannelsespolitik. Gennemgangen af landenes forskellige erfaringer med at implementere uddannelsesreformer skal hjælpe landene til at lave strategier for fremtidige forandringer.

OECD-landenes uddannelsespolitiske profile (oecd.org)

Danmarks uddannelsespolitiske profil (oecd.org)

Sidst opdateret: 20. maj 2022