Hop til indhold

ICILS TP er en panelundersøgelse, hvor lærere der har deltaget i ICILS 2018 igen i 2020 er blevet spurgt om deres holdninger til og brug af it i undervisningen. Danmark, Finland og Uruguay deltog i undersøgelsen.

Dataindsamlingen er i Danmark gennemført fra november 2020 til marts 2021. 95 skoler, 441 lærere, 80 skoleledere og 67 it-koordinatorer har besvaret spørgeskemaer.

Hovedresultater

Resultater fra ICILS TP viser, at danske læreres brug af it er steget mærkbart under Covid-19. I 2020 angav 88 procent af lærerne, at de bruger it i undervisningen dagligt, hvilket er en stigning på 16 procentpoint siden 2018. Denne udvikling er større end hos Finland og Uruguay på trods af Danmarks højere udgangspunkt.

Den øgede inddragelse af it i undervisningen hænger sandsynligvis sammen med behovet for fjernundervisning. Lærere har brugt digitale kommunikationsplatforme som eksempelvis Skype og Microsoft Teams for at kunne gennemføre undervisning i nedlukningsperioden. 

Anvendelse af digitale læremidler med et mere didaktik formål, som eksempelvis digitale læringsspil eller interaktive digitale undervisningsmaterialer, er ikke vokset siden 2018.

Læs ICILS TP rapporten her (projekter.au.dk)

Fakta

  • Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet 
  • Børne- og Undervisningsministeriet har medfinansieret undersøgelsen med 80 procent
Sidst opdateret: 28. juni 2023