Hop til indhold

I ICILS defineres computer- og informationskompetence som ”et individs evne til at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere med henblik på at deltage effektivt derhjemme, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet.” ICILS er derved en kompetencetest, som ikke tager udgangspunkt i et enkelt fagområde eller specifikke faglige færdigheder og viden. Undersøgelsen stræber efter at vurdere, om eleverne faktisk er i stand til at anvende den viden og de færdigheder, de har erhvervet sig, i relevante sammenhænge. ICILS hviler på et grundigt forarbejde i form af undersøgelser af den nyeste viden om, hvad computer- og informationskompetence består af.

Undersøgelsen bygger på data fra:

  • en elevtest i et kontrolleret online-miljø, hvor forståelses-, bearbejdnings- og formidlingsopgaver blev udført
  • spørgeskemaundersøgelser til elever, lærere, skoleledere samt it-ansvarligt personale, som indsamler baggrundsinformationer om blandt andet kendskab, skolepolitik og adgang til it-faciliteter
  • kontekstundersøgelser af uddannelsessystemernes struktur og nationale politikker på it-området. Disse blev besvaret af nationale forskningskoordinatorer.

Fakta

Undersøgelsen foretages internationalt af IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), og den danske del af undersøgelsen gennemføres af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet.

Ministeriet medfinansierer gennemførelsen af undersøgelsen med 50 procent.

ICILS blev gennemført for første gang i 2013 og igen i 2018. I 2023 bliver ICILS gennemført for tredje gang. 

Sidst opdateret: 23. november 2023