Hop til indhold

EU-samarbejdet inden for ungdomspolitik er baseret på principper om aktiv deltagelse og lige adgangs til muligheder. Samarbejdet har eksisteret siden 2002 og er målrettet unge med fokus på politikker såsom uddannelse, beskæftigelse og trivsel. Samarbejdet har inspireret til politiske og lovmæssige ændringer og bidraget til kompetenceudvikling af unge og  ungdomsorganisationer.

EU-strategien for unge er grundlaget for EU's ungdomspolitiske samarbejde i perioden 2019-2027, som bygger på Rådets resolution af 26. november 2018 (eur-lex.europa.eu).

11 europæiske ungdomsmål

EU-strategien for unge har fokus på tre centrale indsatsområder engagement, netværk og mobilisering og på at gennemføre initiativer på en koordineret måde på tværs af sektorerne. I løbet af en dialog i 2017-2018 med unge fra hele Europa blev der udviklet 11 europæiske ungdomsmål:

 1. En styrket forbindelse mellem EU og unge
 2. Ligestilling mellem kønnene
 3. Inkluderende samfund
 4. Information & konstruktiv dialog
 5. Mental sundhed og velbefindende
 6. Bevægelse af unge på landet
 7. Kvalitetsbeskæftigelse for alle
 8. Kvalitet i uddannelse og læring
 9. Plads til og deltagelse for alle
 10. Et bæredygtigt og grønt Europa
 11. Ungdomsorganisationer & europæiske programmer

Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle problemer. EU-strategien for unge skal bidrage til virkeliggørelsen af denne vision for unge.

Instrumenter til virkeliggørelse

EU-strategien for unge baserer sig på forskellige instrumenter, bl.a. gensidig læring og ekspertgrupper, fremtidige nationale aktivitetsplanlæggere, EU's ungdomsdialog, platformen for EU-strategien for unge og en række evidensbaserede værktøjer. EU-ungdomskoordinatoren er Europa-Kommissionens kontaktperson for unge og skal være synlig og lettilgængelig for dem.

Ungdomssamarbejdet i EU er kendetegnet ved at have fokus på:

 • Aktivt medborgerskab og demokratiforståelse
 • Frivilligt arbejde, herunder i ungdomsorganisationerne.
 • Uformel og ikke-formel læring

Udvekslingsophold, demokratiprojekter, samarbejde med partnerlande uden for EU, solidaritetsprojekter og lignende modtager økonomisk støtte via programmet Erasmus+ og Det europæiske solidaritetskorps.

I hver formandsperiode holder formandslandet en ungdomskonference over et af de 11 mål i EU´s ungdomsstrategi. Konferencens deltagere er ungdomsrepræsentanter og embedsmænd, og de vedtager et sæt fælles anbefalinger, som formandslandet skal arbejde videre med.

Europæisk ungdomsår 2022

Året hvor der sættes fokus på, at Europas unge spiller en vigtig rolle i opbygningen af en fremtid der er grønnere, mere inkluderende og mere digital. Det europæiske ungdomsår giver unge mulighed for at lære, dele visioner og møde andre unge og lade sig involvere i aktiviteter i hele Europa.

Sidst opdateret: 21. marts 2023