; Hop til indhold

Strategirammen omfatter fire strategiske målsætninger, der er fælles for medlemsstaterne:

  • Virkeliggørelse af livslang læring og mobilitet
  • Højere kvalitet og større effektivitet i uddannelsen
  • Lige muligheder for alle, social samhørighed og aktivt medborgerskab
  • Fremme af kreativitet og innovation, herunder iværksætterkultur, på alle uddannelsesniveauer.

Benchmarks for uddannelsesområdet

Strategien indeholder fem mål for medlemslandenes fælles indsats i 2020:

  • Voksnes deltagelse i livslang læring: Inden 2020 bør gennemsnitligt mindst 15 procent af de voksne deltage i livslang læring.
  • Personer med ringe grundlæggende færdigheder: Inden 2020 bør andelen af 15 årige med ringe færdigheder i læsning, matematik og naturvidenskab være mindre end 15 procent.
  • Gennemførelse af videregående uddannelse: Inden 2020 bør andelen af 30-34 årige med en gennemført videregående uddannelse være på mindst 40 procent.
  • Unge, der forlader uddannelsessystemet tidligt: Inden 2020 bør andelen af unge, der forlader uddannelsessystemet tidligt, være under 10 procent.
  • Førskoleundervisning: Inden 2020 bør mindst 95 procent af alle børn mellem fire år og alderen for obligatorisk skolestart deltage i førskoleundervisning.

Uddannelse 2020 blev vedtaget af EU’s undervisningsministre i 2009.

 

 

Sidst opdateret: 10. januar 2020