Hop til indhold

Strategien har fem overordnede målsætninger, en for hvert af områderne:

  • Beskæftigelse
  • Forskning og innovation
  • Klimaforandringer og energi
  • Uddannelse
  • Fattigdom og social udelukkelse. EU skal blive en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi.

Hvert medlemsland har selv fastsat sit eget nationale mål på hvert af disse områder. Konkrete tiltag på EU-plan og på internationalt plan understøtter strategien.

Målsætningen for uddannelse:

At forbedre uddannelsesniveauerne, navnlig ved at sigte mod at reducere skolefrafaldet til mindre end 10 procent og ved at øge den andel af de 30-34-årige, der har afsluttet en videregående eller tilsvarende uddannelse til mindst 40 procent.

’Europa 2020’-strategien blev vedtaget på Det Europæiske Råds topmøde den 17. juni 2010.  

 

Sidst opdateret: 21. marts 2023