Hop til indhold

Erasmus er EU’s program for de videregående uddannelser. Det retter sig mod institutioner, organisationer, offentlige og private virksomheder, der arbejder med videregående uddannelse på alle niveauer.

Erasmus+ giver støtte til:

  • Udvikling af kompetencer til brug for arbejdsmarkedet
  • EU-landenes forsøg på at modernisere deres ungdomsarbejde og almene og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser.
  • Tværnationale partnerskaber, blandt andet inden for uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, ungdomsinstitutioner og -organisationer.

Erasmus+ indgår i både Europa 2020-strategien, Uddannelse 2020 (ET 2020) og EU Youth Strategy.

I Danmark administreres Erasmus+ af Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Sidst opdateret: 10. januar 2020