Hop til indhold

Integrationsgrunduddannelsen skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

IGU trådte i kraft d. 1. juli 2016, som en treårig forsøgsordning. Ordningen er efterfølgende blevet forlænget og udvidet af flere omgange og senest med Trepartsaftale om videreførelse og udvidelse af integrationsgrunduddannelse (igu) af september 2023 hvor ordningen er blevet forlænget frem til udgangen af 2027.

Fra 2024 er målgruppen for IGU flygtninge og alle grupper af familiesammenførte i alderen 18-50 år med en opholdstid på op til 20 år.

Et IGU-forløb varer to år og består af både praktik på en virksomhed og uddannelse. 

Uddannelsen i IGU kan bestå af:

  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (avu)
  • Hf-enkeltfag
  • Danskuddannelserne (uim.dk)

En lille film om IGU (Youtube)

Læs aftalen som skal få flere udlændinge i arbejde (uim.dk)

I forbindelse med skoleundervisningen i IGU, modtager IGU-deltageren ikke løn, men derimod uddannelses- og befordringsgodtgørelse. Derudover er der mulighed for refundering af kost og logi. Du kan læse mere om økonomien på IGU og om reglerne for uddannelses- og befordringsgodtgørelse på integrationsviden.dk

Sidst opdateret: 24. april 2024