Hop til indhold

Integrationsgrunduddannelsen skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

IGU trådte i kraft den 1. juli 2016, som en treårig forsøgsordning. I februar 2019 blev det besluttet at forlænge ordningen yderligere tre år frem til 30. juni 2022.

Målgruppen for IGU er flygtninge, der haft opholdstilladelse i Danmark i under fem år. Personen skal være mellem 18 og 40 år og må forud for sin ansættelse i IGU ikke have været ansat på ordinære vilkår på virksomheden.

Et IGU-forløb varer to år og består af både praktik på en virksomhed og uddannelse. Uddannelsesdelen skal vare i 20 uger á 37 timer i gennemsnit over hele forløbet. Det vil sige, at udlændingen i løbet af IGU-forløbet samlet skal gennemføre 740 timers uddannelse.

Uddannelsen i IGU kan bestå af:

  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (avu)
  • Hf-enkeltfag
  • Danskuddannelserne (uim.dk)

En lille film om IGU (Youtube)

Sidst opdateret: 26. november 2020