Hop til indhold

Integrationsgrunduddannelsen skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

IGU trådte i kraft den 1. juli 2016, som en treårig forsøgsordning. I februar 2019 blev det besluttet at forlænge ordningen yderligere tre år frem til 30. juni 2022. Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i februar 2022 enige om at videreføre den nuværende IGU-ordning i yderligere halvandet år, så den løber frem til 1. januar 2024.

Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med mindre end 10 års ophold i Danmark. Personen skal være mellem 18 og 40 år, og må forud for sin ansættelse ikke have været ansat på ordinære vilkår på virksomheden de seneste tre måneder. IGU kan godt etableres i forlængelse af virksomhedspraktik og job med løntilskud. 

Et IGU-forløb varer to år og består af både praktik på en virksomhed og uddannelse. Uddannelsesdelen skal vare i 23 uger á 37 timer i gennemsnit over hele forløbet. 

Uddannelsen i IGU kan bestå af:

  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (avu)
  • Hf-enkeltfag
  • Danskuddannelserne (uim.dk)

En lille film om IGU (Youtube)

I forbindelse med skoleundervisningen i IGU, modtager IGU-deltageren ikke løn, men derimod uddannelses- og befordringsgodtgørelse. Derudover er der mulighed for refundering af kost og logi. Du kan læse mere om økonomien på IGU og om reglerne for uddannelses- og befordringsgodtgørelse på integrationsviden.dk

Sidst opdateret: 26. juli 2023