Hop til indhold

Uddannelses- og befordringsgodtgørelse

IGU-deltageren modtager ikke løn i de perioder af IGU-forløbet, hvor IGU-deltageren følger skoleundervisningen. Derimod modtager IGU-deltageren under skoleundervisningen uddannelsesgodtgørelse. Godtgørelsen svarer til den sats, personen ville have modtaget i ydelse. IGU-deltageren skal ansøge om godtgørelsen i den kommune, hvor vedkommende bor. IGU-deltageren skal indgive en ansøgning for hver måned, hvor personen har modtaget skoleundervisning. Da IGU-deltageren modtager uddannelsesgodtgørelse i perioder med skoleundervisning, kan der ikke søges om VEU-godtgørelse.

Kommunen yder desuden en godtgørelse for befordring (transport) til personer i IGU-forløb. Godtgørelsen ydes for transport mellem IGU-deltagerens bopæl og uddannelsesstedet. Såfremt personen som led i IGU har behov for transport direkte mellem praktiksted og uddannelsessted, kan der også ydes godtgørelse for dette. Ansøgningen om befordringsgodtgørelse indgives til kommunen i forbindelse med ansøgning om uddannelsesgodtgørelse.

Refundering af kost og logi

Deltagere i et IGU-forløb kan i nogle tilfælde have behov for at modtage undervisning via et AMU-tilbud, som er placeret langt væk fra den kommune, hvor IGU-deltageren bor og/eller har sit praktiksted. Hvis det er tilfældet, kan der ansøges om refundering af udgifter til kost og logi.

Læs mere om godtgørelse, løn og arbejdsvilkår under igu-forløbet (integrationsviden.dk)

Sidst opdateret: 26. juli 2023