Hop til indhold

Tilmelding af en IGU-deltager til AMU

En IGU-deltager kan som alle andre personer tilmeldes AMU digitalt via efteruddannelse.dk. Det vil dog ved tilmeldingen ikke være muligt at angive, at der er tale om en IGU-deltager. Derfor vil det heller ikke fremgå, at uddannelsen er uden deltagerbetaling. Virksomheden skal derfor tilmelde IGU-deltageren som ordinær AMU-kursist, og derefter gøre skolen opmærksom på, at der er tale om en IGU-deltagere. Bemærk, at da IGU-deltageren vil være oprettet som ordinær kursist i efteruddannelse.dk, vil det være muligt at oprette en ansøgning om VEU-godtgørelse, selvom IGU-deltageren ikke er berettiget til dette.

Virksomhederne kan også tilmelde IGU-deltagerne manuelt ved at kontakte den enkelte AMU-udbyder.

Før opstart på AMU-uddannelsen skal uddannelsesinstitutionen modtage en kopi af IGU-ansættelseskontrakten. Kontrakten skal fungere som bevis på, at der er tale om en IGU-deltagere, således at virksomheden eller udlændingen kan blive fritaget for deltagerbetaling.

AMU for højtuddannede i IGU

Normalt er det sådan, at personer med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling, hvis de ønsker at deltage i AMU, jf. § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 23. juni 2016.

I IGU-bekendtgørelsens § 17 står der imidlertid: ”Udlændinge, der som led i skoleundervisning under en integrationsgrunduddannelse deltager i: 1) ..., 2) Arbejdsmarkedsuddannelser, er fritaget fra at betale deltagerbetaling efter § § 8 og 8a i lov om åben uddannelse mv.” Denne regel betyder, at alle IGU-deltagere, også de højtuddannede, kan deltage i AMU uden at betale deltagerbetaling.

Sidst opdateret: 26. juli 2023