Hop til indhold

Ministeriets tilskudsudbetaling er baseret på institutionernes indberetning af faktisk aktivitet på de uddannelser, institutionerne er godkendt til at udbyde.

Reglerne for tilskudsudbetaling er fastlagt i Tilskudsinstruksen.

Tilskudsinstruks

Instruksen angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud til adgangskurser, samt tilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskudsinstruks (ufm.dk)

Ledelses- og revisorerklæringer

Ledelseserklæring ordinær uddannelse og optag efterår 2022 (docx)

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser på universiteter efterår 2022 (docx)

Ledelseserklæring åben uddannelse, 2022 (docx)

Revisorerklæring 2022 for professionshøjskoler (docx)

Erklæringerne sendes indscannet med originale underskrifter til denne adresse: pheamfl@stukuvm.dk.

Indberetningsfrister

Professionshøjskoler m.fl.

Aktivitetsperioder* Indberetningsfrist  Indsendelsesfrist 
ledelseserklæring
Indsendelsesfrist 
Revisorerklæring 
(vedrører hele perioden)**
01.09.202X-1 – 29.02.202X 10.03.202X 31.05.202X 15.04.202X+1
01.03.202X – 31.08.202X 10.09.202X 30.11.202X 15.04.202X+1
* -1 Betyder året før finansåret
** +1 Betyder året efter finansåret / Denne indsendelsesfrist gælder for både ledelses- og revisorerklæring på adgangskurser

 

ÅU aktivitet

Aktivitetsperioder Deltager-
betalingsfrist
Indberetningsfrist Indsendelsesfrist 
ledelseserklæring
Indsendelsesfrist 
Revisorerklæring 
(vedrører hele perioden)*
01.01.202X-31.03.202X 08.05.202X 15.05.202X 30.06.202X 15.04.202X+1
01.04.202X-30.06.202X 08.08.202X 15.08.202X 30.09.202X 15.04.202X+1
01.07.202X-30.09.202X 08.11.202X 15.11.202X 30.12.202X 15.04.202X+1

01.10.202X-31.12.202X

08.02.202X+1 15.01.202X+1 28.02.202X+1 15.04.202X+1
* +1 Betyder året efter finansåret

 

Universiteter

Aktivitetsperioder* Deltager-
betalingsfrist
Indberetningsfrist Indsendelsesfrist 
ledelseserklæring
Indsendelsesfrist 
Revisorerklæring 
(vedrører hele perioden)**
16.09.202X-1 - 15.05.202X 08.07.2020X 15.07.202X 31.08.202X 15.04.202X+1
16.05.202X - 15.09.202X 08.11.202X+1 15.11.202X 30.12.202X 15.04.202X+1
* -1 Betyder året før finansåret
** +1 Betyder året efter finansåret
Sidst opdateret: 27. september 2022