Hop til indhold

Ministeriets tilskudsudbetaling er baseret på institutionernes indberetning af faktisk aktivitet på de uddannelser, institutionerne er godkendt til at udbyde.

Reglerne for tilskudsudbetaling er fastlagt i Tilskudsinstruksen.

Erklæringer til professionshøjskoler og erhvervsakademier mfl. – ordinær uddannelse og åben uddannelse

Ledelseserklæring ordinær uddannelse og optag forår 2020 (docx)

Ledelseserklæring ordinær uddannelse og optag forår 2020 (pdf)

Ledelseserklæring åben uddannelse, 2020 (docx)

Ledelseserklæring åben uddannelse, 2020 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser på universiteter forår 2020 (docx)

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser på universiteter forår 2020 (pdf)

Revisorerklæring 2020 for professionshøjskoler (docx)

Revisorerklæring 2020 for professionshøjskoler (pdf)

Erklæringerne sendes indscannet med originale underskrifter og krypteret til denne adresse: pheamfl@stukuvm.dk

Tidligere versioner

 
Professionshøjskoler

Revisorerklæring 2019 for professionshøjskoler (docx)

Revisorerklæring 2019 for professionshøjskoler (pdf)

Adgangskurser på universiteter

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser på universiteter efterår 2019 (docx)

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser på universiteter efterår 2019 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser på universiteter forår 2019 (docx)

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser på universiteter forår 2019 (pdf)

Ordinær uddannelse

Ledelseserklæring ordinær uddannelse og optag efterår 2019 (docx)

Ledelseserklæring ordinær uddannelse og optag efterår 2019 (pdf)

Ledelseserklæring ordinær uddannelse, optag forår 2019 (docx)

Ledelseserklæring ordinær uddannelse, optag forår 2019 (pdf)

Ordinær uddannelse, efterår 2018 (docx)

Ordinær uddannelse, efterår 2018 (pdf)

Ordinær uddannelse, forår 2018 (docx)

Ordinær uddannelse, efterår 2017 (pdf)

Ordinær uddannelse, efterår 2017 (docx)

Ordinær uddannelse, forår 2017 (pdf)

Ordinær uddannelse, forår 2017 (docx)

Ordinær uddannelse, efterår 2016 (pdf)

Ordinær uddannelse, efterår 2016 (docx)

Ordinær uddannelse, forår 2016 (pdf)

Ordinær uddannelse, forår 2016 (docx)

Ordinær uddannelse, efterår 2015 (pdf)

Ordinær uddannelse, efterår 2015 (docx)

Ordinær uddannelse, forår 2015 (pdf)

Ordinær uddannelse, forår 2015 (doc)

Åben uddannelse

Ledelseserklæring åben uddannelse, 2019 (docx)

Ledelseserklæring åben uddannelse, 2019 (pdf)

Åben uddannelse, 2018.1 (docx)

Åben uddannelse, 2018 (docx)

Åben uddannelse, 2017.(pdf)

Åben uddannelse, 2017.(docx)

Åben uddannelse, 2016. (pdf)

Åben uddannelse, 2016.(docx)

Åben uddannelse 2015 (pdf)

Åben uddannelse 2015 (docx)

Tilskudsinstruks

Instruksen angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud til adgangskurser, samt tilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskudsinstruks (ufm.dk)

Indkaldelsesbreve

Indkaldebrev: indberetning af aktivitet og ny-optag forår 2020 (pdf)

Indkaldebrev: til professionshøjskoler, erhvervsakademier med flere, som udbyder aktivitet under lov om åben uddannelse i 2020 (pdf)

Indkaldebrev: indberetning af aktivitet under åben uddannelse på universiteterne 2020 (pdf)

Kalenderoplysninger for 2020

Professionshøjskoler m.fl.

Aktivitetsperioder Web og SIS Indberetningsperioder Web og SIS Efterindberetningsperioder Web og SIS Indsendelsesfrist ledelseserklæring.* Indsendelsesfrist Revisorerklæring (vedrører hele perioden)
01.09.19-29.02.20 01.03.20-10.03.20 11.03.20-11.05.20 31.05.2020 15.04.2021
01.03.20-31.08.20 01.09.20-10.09.20 11.09.20-11.11.20 30.11.2020 15.04.2021
*Denne indsendelsesfrist gælder for både ledelses- og revisorerklæring for adgangskurser på universiteter

 

ÅU aktivitet

Aktivitetsperioder Indberetningsperioder SIS og Web Deltagerbetalingsfrist Efterindberetningsperioder SIS og Web Indsendelsesfrist ledelseserklæring Indsendelsesfrist Revisorerklæring (vedrører hele perioden)
01.01.20-31.03.20 01.04.20-15.04.20 08.05.20 16.04.20-11.05.20 31.05.2020 15.04.2021
01.04.20-30.06.20 01.07.20-15.07.20 08.08.20 16.07.20-11.08.20 31.08.2020 15.04.2021
01.07.20-30.09.20 01.10.20-15.10.20 08.11.20 16.10.20-11.11.20 30.11.2020 15.04.2021
01.10.20-31.12.20 01.01.21-15.01.21 08.02.21 16.01.21-11.02.21 28.02.2021 15.04.2021

Universiteter

Aktivitetsperioder Indberetningsperioder Web Deltagerbetalingsfrist Indsendelsesfrist ledelseserklæring Indsendelsesfrist Revisorerklæring (vedrører hele perioden)
16.09.19-15.05.20 01.06.20-15.06.20 08.07.20 31.07.2020 15.04.2021
16.05.20-15.09.20 01.10.20-15.10.20 08.11.20 30.11.2020 15.04.2021

Bemærk! Fristerne for deltagerbetaling fra og med ESAS vil være den 8. i måneden efter aktivitetsperioden.
Eksempelvis vil fristen for deltagerbetaling i ESAS for aktivitetsperioden 01.01.20-31.03.20 være den 8.04.2020.

Sidst opdateret: 11. marts 2020