Ministeriets tilskudsudbetaling er baseret på institutionernes indberetning af faktisk aktivitet på de uddannelser, institutionerne er godkendt til at udbyde.

Reglerne for tilskudsudbetaling er fastlagt i Tilskudsinstruksen.

Erklæringer til professionshøjskoler og erhvervsakademier mfl. – ordinær uddannelse og åben uddannelse

Ledelseserklæring ordinær uddannelse og optag efterår 2019 (doc)

Ledelseserklæring ordinær uddannelse og optag efterår 2019 (pdf)

Ledelseserklæring åben uddannelse, 2019 (doc)

Ledelseserklæring åben uddannelse, 2019 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser på universiteter efterår 2019 (docx)

Ledelses- og revisorerklæring adgangskurser på universiteter efterår 2019 (pdf)

Revisorerklæring 2019 for professionshøjskoler (docx)

Revisorerklæring 2019 for professionshøjskoler (pdf)

Erklæringerne sendes indscannet med originale underskrifter og krypteret til denne adresse: pheamfl@stukuvm.dk

Tilskudsinstruks

Instruksen angiver vilkår for beregning og udbetaling af tilskud til adgangskurser, samt tilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskudsinstruks (ufm.dk)

Indkaldelsesbreve

Indkaldebrev: indberetning af ordinær aktivitet og optag efterår 2019 (docx)

Indkaldelse af aktivitet under lov om åben uddannelse i 2019 (docx)

Indkaldelse af indberetning af aktivitet under åben uddannelse på universiteterne 2019 (docx)

Kalenderoplysninger for 2019

Professionshøjskoler m.fl.

Aktivitetsperioder Web og SIS Indberetningsperioder Web og SIS Efterindberetningsperioder Web og SIS Indsendelsesfrist ledelseserklæring. Denne indsendelsesfrist gælder for både ledelses- og revisorerklæring for adgangskurser på universiteter Indsendelsesfrist Revisorerklæring (vedrører hele perioden)
01.09.18-29.02.19 01.03.19-10.03.19 11.03.19-11.05.19 31.05.2019 15.04.2020
01.03.19-31.08.19 01.09.19-10.09.19 11.09.19-11.11.19 30.11.2019 15.04.2020

ÅU aktivitet

Aktivitetsperioder Indberetningsperioder Web Efterindberetningsperioder
Web
Indsendelsesfrist ledelseserklæring Indsendelsesfrist Revisorerklæring (vedrører hele perioden)
01.01.19-31.03.19 01.04.19-15.04.19 16.04.19-11.05.19 31.05.2019 15.04.2020
01.04.19-30.06.19 01.07.19-15.07.19 16.07.19-11.08.19 31.08.2019 15.04.2020
01.07.19-30.09.19 01.10.19-15.10.19 16.10.19-11.11.19 30.11.2019 15.04.2020
01.10.19-31.12.19 01.01.20-15.01.20 16.01.20-11.02.20 28.02.2020 15.04.2020

Universiteter

Aktivitetsperioder Indberetningsperioder Web Efterindberetningsperioder Web Indsendelsesfrist ledelseserklæring Indsendelsesfrist Revisorerklæring (vedrører hele perioden)
16.09.18-15.05.19 01.06.19-15.06.19 16.06.19-11.07.19 31.07.2019 15.04.2020
16.05.19-15.09.19 01.10.19-15.10.19 16.10.19-11.11.19 30.11.2019 15.04.2020
Sidst opdateret: 10. januar 2020