Hop til indhold

Anmeldelse af skader

Skader på briller eller kontaktlinser skal indberettes via ministeriets indberetningssystem InsuBiz (xnet.insubiz.dk).

Der skal vedlægges en kopi af regningen for både de gamle og de nye briller. Et overslag på de nye briller kan ikke benyttes. Hvis du ikke har regningen på dine gamle briller, skal der udfyldes en optikererklæring, som findes i InsuBiz under Dokumenter/Blanketter.

Særlige regler

På Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside kan du finde de særlige regler for betaling af briller og kontaktlinser.

Beregning af erstatning ved brilleskader (aes.dk)

Vejledning

Vejledningen om statens selvforsikring beskriver hvilke forsikringsbegivenheder, der er omfattet, og hvorledes institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed.

Vejledning om statens selvforsikring (pdf)

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 27. juni 2023