Hop til indhold

Anmeldelse af skader

Skader på briller eller kontaktlinser skal indberettes via ministeriets indberetningssystem, InsuBiz.

InsuBiz

Der skal vedlægges en kopi af regningen for både de gamle og de nye briller. Et overslag på de nye briller kan ikke benyttes. Hvis skadelidte ikke har regning på de gamle briller, skal der udfyldes en optikererklæring, som findes i InsuBiz under Dokumenter/Blanketter.

Særlige regler

På Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside kan du finde de særlige regler for betaling af briller og kontaktlinser.

Beregning af erstatning ved brilleskader (aes.dk)

Vejledning

Vejledningen om statens selvforsikring beskriver hvilke forsikringsbegivenheder, der er omfattet, og hvorledes institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed.

Vejledning om statens selvforsikring (pdf)

Orienteringsbrev om anmeldelse af elevers skader (pdf)

Skabelon - Dokumentationskrav ved skader (docx) 

Ofte stillede spørgsmål om Statens selvforsikring

Sidst opdateret: 25. februar 2020