Hop til indhold

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør, om en ansats skade kan anerkendes som en arbejdsskade, og om tilfældet i givet fald berettiger til erstatning og godtgørelse.

Institutionens anmeldelse af ansattes arbejdsskader

Personskade skal anmeldes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (aes.dk).

Om arbejdsskadesikring

Ifølge arbejdsskadesikringsloven er institutionen sikringspligtig arbejdsgiver for de personer, som er i institutionens tjeneste, jf. lov om arbejdsskadesikring § 48, stk. 1. Der er således etableret en sikringsordning, der dækker arbejdstagere i forbindelse med skader under arbejdet.

Det er uden betydning, om skaden skyldes fejl hos arbejdsgiveren eller ej. Der er tale om en obligatorisk ordning, der dækker ansattes arbejdsskader.

Vær opmærksom på at det ikke er ethvert uheld under arbejde, der anerkendes som en arbejdsskade. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der helt konkret tager stilling til dette fra sag til sag.

Du kan læse mere i vejledningen om statens selvforsikringsordning, afsnit E.

Vejledning

Vejledningen om statens selvforsikring beskriver hvilke forsikringsbegivenheder, der er omfattet, og hvorledes institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed.

Vejledning om statens selvforsikring (pdf)

Orienteringsbrev om anmeldelse af elevers skader (pdf)

Skabelon - Dokumentationskrav ved skader (docx) 

Ofte stillede spørgsmål om Statens selvforsikring

Sidst opdateret: 25. februar 2020