Den danske udbudslov trådte i kraft 1. januar 2016. Formålet med loven er at sætte rammerne for, hvordan offentlige ordregivere skal købe ind, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler. 

Hvem gælder udbudsreglerne for?

De selvejende uddannelsesinstitutioner (frie og regulerede) er omfattet af udbudsloven.

Udbudspligten bortfalder ved indkøbsaftaler

Institutionernes pligt til at gå i udbud bortfalder, når indkøbene foretages på indkøbsaftaler hos Statens Indkøb (Finansministeriet) og SKI (Staten og Kommunerens Indkøbsservice). Ved at anvende aftalerne opnås:

  • Adgang til en bred vifte af varegrupper og tjenesteydelser af høj kvalitet
  • Varer og tjenesteydelser til skarpe priser
  • Færre omkostninger til administration ved udbud.

Læs mere om Statens og Kommunernes Indkøbsservice (ski.dk)

Læs mere om Statens Indkøb (statensindkoeb.dk)

Oversigt over statens indkøbsaftaler (pdf)

Indkøb over og under tærskelværdien for EU-udbud

Institutioner har pligt til at sende indkøb i EU-udbud, når værdien af et indkøb overstiger tærskelværdien for EU-udbud (1.645.367 kr.)

For indkøb under tærskelværdien for EU-udbud skal det vurderes, om indkøbet skal ske efter udbudsloven eller efter forvaltningsretlige principper:

Indkøbet skal i EU-udbud (over 1.645.367 kr.)

Når værdien af indkøbet forventes at overstige 1.645.367 kr., skal indkøbet i EU-udbud. Læs mere om EU-udbud i afsnit II i Udbudsloven (retsinfo.dk).

Indkøbet skal annonceres (under 1.645.367 kr.)

Hvis værdien af indkøbet forventes at ligge under tærskelværdien på 1.645.367 kr., har skolen pligt til at annoncere sit indkøb, såfremt indkøbet vurderes at have en klar grænseoverskridende interesse. Læs mere om annoncering i afsnit IV i Udbudsloven (retsinfo.dk).

Indkøbet skal ske på markedsmæssige vilkår (under 1.645.367 kr.)

Hvis værdien af indkøbet forventes at ligge under tærskelværdien på 1.645.367 kr., skal indkøbet ske på markedsmæssige vilkår (fx ved tilbudsindhentning blandt 2-3 leverandører), såfremt indkøbet vurderes at være uden klar grænseoverskridende interesse. Læs mere i afsnit V i Udbudsloven (retsinfo.dk).

Sidst opdateret: 10. januar 2020