Hop til indhold

Den danske udbudslov sætter rammerne for, hvordan offentlige ordregivere skal købe ind, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler.

Hvem gælder udbudsreglerne for?

De selvejende uddannelsesinstitutioner (frie og regulerede) er omfattet af udbudsloven.

Udbudspligten bortfalder ved indkøbsaftaler

Institutionernes pligt til at gå i udbud bortfalder, når indkøbene foretages på indkøbsaftaler hos Statens Indkøb (I Moderniseringsstyrelsen) og SKI (Staten og Kommunerens Indkøbsservice). Ved at anvende aftalerne opnås:

  • Adgang til en bred vifte af varegrupper og tjenesteydelser af høj kvalitet
  • Varer og tjenesteydelser til skarpe priser
  • Færre omkostninger til administration ved udbud.

Læs mere om Statens og Kommunernes Indkøbsservice (ski.dk)

Læs mere om Statens Indkøb (statensindkoeb.dk)

Indkøb over og under tærskelværdien for EU-udbud

Institutioner har pligt til at sende indkøb i EU-udbud, når værdien af et indkøb overstiger tærskelværdien for EU-udbud. Se gældende tærskelværdier hos konkurrence- og forbrugerstyrelsen (kfst.dk).

For indkøb under tærskelværdien for EU-udbud skal det vurderes, om indkøbet skal ske efter udbudsloven eller efter forvaltningsretlige principper:

Hvis værdien af indkøbet forventes at ligge under tærskelværdien, har skolen pligt til at annoncere sit indkøb, såfremt indkøbet vurderes at have en klar grænseoverskridende interesse. 

Hvis værdien af indkøbet forventes at ligge under tærskelværdien for EU-udbud, skal indkøbet ske på markedsmæssige vilkår (for eksempel ved tilbudsindhentning blandt 2-3 leverandører), såfremt indkøbet vurderes at være uden klar grænseoverskridende interesse. 

Sidst opdateret: 27. november 2020